Nghệ thuật giao tiếp trên bàn tiệc: Bài 11 - Nguyễn Tiến Tuyến

Video Dùng bánh mì bơ đúng cách do thầy Nguyễn Tiến Tuyến trình bày với nội dung cách sử dụng bánh mì 1 cách lịch sự khi dự tiệc, giới thiệu qua các loại bánh mì và nhiều loại phục vụ của các nhà hàng cùng với thời điểm bất đầu dùng món. Mời các bạn cùng tham bài giảng của thầy Nguyễn Tiến Tuyến.