Bộ sưu tập Hồ Chí Minh

Bộ sưu tập Hồ Chí Minh giới thiệu với bạn đọc những tài liệu tiêu biểu của Bác viết trong các giai đoạn lịch sử khác nhau, và tài liệu của các tác giả khác viết về Bác.

Từ khóa: Hồ Chí Minh,Bác Hồ,Nguyễn Tất Thành

278 tvs_tdmu 29/01/2015 241779

Tài liệu trong bộ sưu tập