LIÊN HỆ


Trung tâm Thông tin – Thư viện

Trường Đại học Thủ Dầu Một

Số 6, Trần Văn Ơn, Phường Phú Hòa, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3 841 570

(Trần Đức Tịnh hoặc Nguyễn Thị Hương)

Email: thuvien@tdmu.edu.vn

Website: elib.tdmu.edu.vn