Bí quyết tăng năng suất làm việc - Làm ít, được nhiều: Bài 1 - Châu Đình Linh

Video "Tại sao phải tăng năng suất làm việc?" Do thạc sĩ Châu Đình Linh giảng dạy chia sẻ cũng trả lời câu hỏi trên, chia sẻ cách sắp xếp thời gian cân bằng giữa công việc và cuộc sống, cách hướng tới sự thăng tiến trong công việc, mô hình quản lý công việc và quản lý thời gian trong công việc, độ chuyên môn cách nhìn nhận bản thân trong công việc. Chúc các bạn có những thời gian học tập thú vị cùng thầy Châu Đình Linh