Chiến lược phát triển con người với mô hình V-3T: Phần 1

Mô hình V-3T là mô hình đầu tiên tích hợp ba yếu tố tâm - trí - tài trong khoa học phát triển con người chiến lược. Phần 1 của tài liệu sẽ giới thiệu đến các bạn bức tranh tổng thể về mô hình V-3T cụ thể là: Định nghĩa tâm, trí, tài, từ Tâm năng đến Tâm lược, từ Trí năng đến Trí lược, chiến lược phát triển con người, những yêu cầu đối với một chiến lược tối ưu, những sai lầm cổ điển, Tâm năng trong mô hình V-3T, quy trình dưỡng tâm,... Mời các bạn cùng tham khảo.