• Ebook Ngữ pháp chức năng: Phần 2

  Ebook Ngữ pháp chức năng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Ngữ pháp chức năng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các chức năng ngữ dụng, các quy tắc diễn đạt: Đánh dấu cách, trật tự các thành tố, trật tự ưu tiên phổ quát của các thành tố. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   126 p tdmu 31/08/2020 50 3

 • Ebook Ngữ pháp chức năng: Phần 1

  Ebook Ngữ pháp chức năng: Phần 1

  Ngữ pháp chức năng: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Mô hình nghiên cứu ngôn ngữ, đại cương về ngữ pháp chức năng, vị từ, khung vị từ và kết cấu vị từ, chức năng và cấu trúc của danh từ, sự ấn định chủ ngữ và bổ ngữ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   169 p tdmu 31/08/2020 46 3

 • Ebook Ngôn ngữ học qua các nền văn hóa: Phần 1

  Ebook Ngôn ngữ học qua các nền văn hóa: Phần 1

  Ngôn ngữ học qua các nền văn hóa: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sự cần thiết phải so sánh có hệ thống các ngôn ngữ và các nền văn hóa, làm thế nào để so sánh hai hệ thống âm thanh, so sánh các cấu trúc ngữ pháp,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   146 p tdmu 31/08/2020 48 4

 • Ebook Ngôn ngữ học qua các nền văn hóa: Phần 2

  Ebook Ngôn ngữ học qua các nền văn hóa: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Ngôn ngữ học qua các nền văn hóa" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: So sánh hai hệ thống từ vựng, so sánh hai hệ thống chữ viết, so sánh hai nền văn hóa. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   114 p tdmu 31/08/2020 44 5

 • Ebook Hiện tượng mơ hồ trong tiếng Việt và tiếng Anh: Phần 1

  Ebook Hiện tượng mơ hồ trong tiếng Việt và tiếng Anh: Phần 1

  Hiện tượng mơ hồ trong tiếng Việt và tiếng Anh: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về hiện tượng mơ hồ, mơ hồ từ vựng, mơ hồ cú pháp, mơ hồ ngữ dụng, mơ hồ do từ đồng âm, mơ hồ do từ đa nghĩa, mơ hồ từ vựng trong vài văn bản dịch Anh - Việt và báo chí,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   127 p tdmu 31/08/2020 45 3

 • Ebook Hiện tượng mơ hồ trong tiếng Việt và tiếng Anh: Phần 2

  Ebook Hiện tượng mơ hồ trong tiếng Việt và tiếng Anh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hiện tượng mơ hồ trong tiếng Việt và tiếng Anh" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Mơ hồ cú pháp với ngữ pháp tạo sinh và ngữ pháp cách, mơ hồ gắn kết, mơ hồ phân tích, mơ hồ chuyển dịch, các phương thức làm mất mơ hồ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   191 p tdmu 31/08/2020 45 3

 • Ebook Ngữ âm tiếng Việt thực hành: Phần 1

  Ebook Ngữ âm tiếng Việt thực hành: Phần 1

  Ebook Ngữ âm tiếng Việt thực hành: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các đặc trưng của ngữ âm, các kiểu cấu âm và sự phân loại các đơn vị ngữ âm, sự kết hợp và biến đổi của các đơn vị ngữ âm,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   109 p tdmu 31/08/2020 40 3

 • Ebook Ngữ âm tiếng Việt thực hành: Phần 2

  Ebook Ngữ âm tiếng Việt thực hành: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Ngữ âm tiếng Việt thực hành" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các nguyên âm tiếng Việt, các phụ âm tiếng Việt, âm tiết và các thành phần âm tiết tiếng Việt, các đơn vị ngữ âm tiếng Việt trong ngữ lưu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   151 p tdmu 31/08/2020 42 3

 • Ebook Suy nghĩ về văn hóa giáo dục Việt Nam: Phần 2

  Ebook Suy nghĩ về văn hóa giáo dục Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Suy nghĩ về văn hóa giáo dục Việt Nam" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Người thầy và trò trong truyền thống Việt Nam và trong quá trình hiện đại hóa, khoa học giáo dục và nghiên cứu khoa học, đánh giá chất lượng giáo dục đại học,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   121 p tdmu 31/08/2020 40 3

 • Ebook Suy nghĩ về văn hóa giáo dục Việt Nam: Phần 1

  Ebook Suy nghĩ về văn hóa giáo dục Việt Nam: Phần 1

  Ebook Suy nghĩ về văn hóa giáo dục Việt Nam: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tinh hoa của nền văn hóa giáo dục truyền thống Việt Nam, nền giáo dục Việt Nam trong quá trình hiện đại hóa, luận về thi cử và bằng cấp,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   176 p tdmu 31/08/2020 39 3

 • Ebook Rèn kĩ năng sống cho học sinh - Kĩ năng đạt mục tiêu

  Ebook Rèn kĩ năng sống cho học sinh - Kĩ năng đạt mục tiêu

  Rèn kĩ năng sống cho học sinh - Kĩ năng đạt mục tiêu trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm kĩ năng đạt mục tiêu, hình thành và phát triển kĩ năng đạt mục tiêu, phương pháp rèn luyện kĩ năng đặt mục tiêu,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   45 p tdmu 31/08/2020 39 2

 • Ebook Rèn kĩ năng sống cho học sinh - Kĩ năng giải quyết vấn đề

  Ebook Rèn kĩ năng sống cho học sinh - Kĩ năng giải quyết vấn đề

  Rèn kĩ năng sống cho học sinh - Kĩ năng giải quyết vấn đề trình bày các nội dung chính sau: Thế nào là giải quyết vấn đề, các bước giải quyết vấn đề, một số biện pháp để phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   69 p tdmu 31/08/2020 38 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số