• Sách chuyên ngành Quản trị - Tài chính - Ngân hàng của NXB Cengage Learning

    Với mong muốn được tiếp cận các kiến thức hiện đại về khoa học tài chính và chuyển tải những kiến thức này từ tiếng Anh sang tiếng Việt phục vụ công tác giảng dạy tại Việt Nam, nxb. Cengage Learning dịch bộ sách mà nhiều...

  • Giới thiệu bộ sách

    Dù có đến hay chưa, người Việt nào cũng biết đến và dành cho Hà Nội - thủ đô yêu dấu một tình cảm thân thương. Nhưng để cảm nhận và hiểu sâu sắc về mảnh đất ngàn năm văn hiến – nơi hội tụ tinh hoa văn hóa dân tộc Việt...

  • Giới thiệu danh mục tài liệu

    Tủ sách Pháp luật của Thư viện gồm các văn bản pháp luật, các tài liệu mang tính chất tuyên truyền, giới thiệu chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, giúp bạn đọc có cái nhìn tổng thể về hệ thống Pháp luật Việt Nam....