Giới thiệu danh mục tài liệu

Tủ sách Pháp luật của Thư viện gồm các văn bản pháp luật, các tài liệu mang tính chất tuyên truyền, giới thiệu chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, giúp bạn đọc có cái nhìn tổng thể về hệ thống Pháp luật Việt Nam. Tất cả tài liệu này hiện đang phục vụ tại Phòng đọc A3.201.

 THƯ MỤC TÀI LIỆU

Tủ sách Pháp luật

001. Hỏi - đáp về Luật Lý lịch tư pháp/ TS. Đỗ Đức Hồng Hà, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa . - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011 . - 86tr. ; 13 x 19 cm

002. Quy định về thực hiện kết nối giữa các mạng viễn thông công cộng/Lưu Đức Văn . - H., Bưu điện, 2006 . - 57 ; 19 cm

003. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam : Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII thông qua ngày 1 tháng 7 năm 1996 / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - H.: Chính trị quốc gia, 1996 . - 64 tr. ; 10x15 cm

Tóm tắt: DDC: 324.259 7075 - KHXG: 324.259 7075 Đ309

004. Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật đã bãi bỏ/Trần Đình Nghiêm. - H. : Chính trị Quốc gia, 2000 . - 927tr. ; 20,5cm.

005. Công dân và thủ tục hành chính. 2: giải quyết tranh chấp đất đai. Khám và tạm giữ người, đồ, vật theo thủ tục hành chính. Xuất nhập cảnh. Lập hồ sơ dự án đầu tư nước ngoài  . - H. : Sự thật, 1992 . - 196Tr. ; 19

006. Nghị định của chính phủ ban hành quy chế đấu thầu/ Trần Đình Nghiêm  . - H. : Chính trị Quốc gia, 1999 . - 76Tr. ; 19

007. Hệ thống văn bản pháp luật hướng dẫn thực hiện chế độ lương mới : Áp dụng từ ngày 01 tháng 10 năm 2005 / Thủy Ngân . - H. : Lao động - Xã hội, 2006 . - 687 tr. ; 15,5 x 23,5 cm

008. Luật Giáo dục năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009/ Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 100tr. ; 13 x 19 cm

009. NGÀNH GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 2(KHOÁ VIII) VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN I X / NGÔ TRẦN ÁI . - H. : GIÁO DỤC, 2002 . - 275Tr. ; 24

010. Sổ tay thuật ngữ pháp lý thông dụng / Nguyễn Duy Lãm và những người khác . - H. : Giáo dục, 1993 . - 450 tr. ; 12.5 x 19 cm

011. ĐẠI CƯƠNG VỀ PHÁP LUẬT / HUỲNH VĂN TỚI . - ĐỒNG NAI : ĐỒNG NAI, 1999 . - 282Tr. ; 20

012. Công ước của liên hợp quốc về luật biển 1982 / Lê Minh Nghĩa (ng.d.) và [nh.ng. khác]; Lê Văn Lợi (ng.h.d.) . - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2012 . - 427tr. ; 24cm.

013. LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ (CÓ HIỆU LỰC TỪ 1/7/2006) . - tpHCM.. : TỔNG HỢP, 2006 . - 182tr. : 20,5cm.

014. CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN / TRẦN ĐÌNH NGHIÊM . - H. : CHÍNH TRỊ QUỐC GIA, 2001 . - 926TR ; 20,5

Tóm tắt: DDC: 341.762 - KHXG: 341.762 V1

015. CÔNG DÂN VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH. 1: HỘ TỊCH .KẾT HÔN,LY HÔN.BẢO HIỂM.THÀNH LẬP CÔNG TY VÀ DOANH NGHIỆ TƯ NHÂN . - H. : SỰ THẬT, 1992 . - 196Tr. ; 19

016. CẨM NANG QUY CHẾ VĂN HOÁ CÔNG SỞ VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC / BÙI VIỆT BẮC . - H. : VĂN HOÁ THÔNG TIN, 2008 . - 597 ; 27 cm

017. LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH / TRẦN ĐÌNH NGHIÊM . - H. : CHÍNH TRỊ QUỐC GIA, 2000 . - 144TR ; 19

018. Luật hợp tác xã/ Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam . - H.: Chính trị Quốc gia, 2000 . - 54tr. ; 19cm.

019. Luật mặt trận tổ quốc Việt Nam/ Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam . - H.: Chính trị Quốc gia, 2000 . - 14tr. ; 19 cm.

020. Nghị định của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê . - H.: Chính trị quốc gia, 1999 . - 18 tr.; 19 cm

021. Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội/ Việt Nam (Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa) . - H.: Chính trị quốc gia, 1997 . - 56tr. ; 19 cm.

022. Văn bản pháp quy UBND tỉnh ban hành: Số quí IV-2001/ Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương . - H. : Chính trị quốc gia, 2000 . - 250tr. ; 13 x 19 cm.

023. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 : Bản Hiến pháp này đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001-QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 / Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) . - H. : Chính trị quốc gia, 2005 . - 106 tr. ; 13 x 19 cm

024. Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 1992/ Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam . - H.: Chính trị quốc gia, 2000 . - 78 tr.; 19 cm

025. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013/ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - H. : Hồng Đức, 2013 . - 72tr. ; 21cm.

026. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân trong thi hành án dân sự, hình sự / Quỳnh Trang (biên soạn) . - H. : Dân trí, 2011 . - 166tr. ; 13 x 19 cm

027. Tìm hiểu pháp luật về tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân/ Nguyễn Mạnh Hùng . - H. : Chính trị quốc gia, 2000 . - 103tr. ; 13 x 19 cm.

028. Quy định mới về tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân . - H. : Chính trị quốc gia, 2005 . - 59tr. ; 13 x 19 cm.

029. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân trong thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn / Giang Vân (biên soạn) . - H. : Dân trí, 2011 . - 166tr. ; 13 x 19 cm

030. Một số văn bản pháp luật về chứng thực / Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) . - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011 . - 455tr. ; 14.5 x 20.5 cm

031. Luật Thanh tra / Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - H. : Lao động, 2011 . - 76tr. ; 13 x 19 cm

032. Hướng dẫn soạn thảo, ban hành văn bản hành chính theo quy định của pháp luật và các mẫu văn bản thông dụng / Nguyễn Thành Long . - H. : Thống kê, 2004 . - 624 tr. ; 19 x 27 cm

033. Cẩm nang cán bộ làm công tác tổ chức nhà nước / Tô Tử Hạ chủ biên . - Tái bản có sửa đổi bổ sung . - H. : Lao động - Xã hội, 2004 . - 1134 tr. ; 14,5 x 20,5 cm

034. Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và văn bản hướng dẫn thi hành : Có hiệu lực từ ngày 1.10.2002 / Quốc Cường,  Thanh Thảo . - Tp.HCM : Tổng hợp Tp.HCM, 2004 . - 187tr. ; 14 x 20 cm

035. Luật Viên chức / Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2010 . - 51tr. ; 13 x 19 cm

036. Luật Viên chức / Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011 . - 52tr. ; 13 x 19 cm

037. Luật Viên chức, Luật Cán bộ công chức: Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 / Luật gia Quốc Cường (Hệ thống hóa) . - Tp.HCM : Hồng đức, 2011 . - 102tr. ; 13 x 19 cm

038. Pháp lệnh cán bộ công chức : (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2000 và 2003) / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - H. : Chính trị Quốc gia, 2005 . - 62 tr. ; 13x19 cm

039. Luật Viên chức: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 / Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - Tp.HCM : Phương đông, 2011 . - 54tr. ; 13 x 19 cm

040. Những quy định cấm của pháp luật đối với cán bộ, công chức/ Phương Hoa (s.t) . - H. : Lao động, 2003 . - 295tr. ; 13x19 cm.

041. Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 (sửa đổi, bổ sung năm 2005, 2009) và văn bản hướng dẫn thi hành / Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 203tr. ; 13 x 19 cm

042. Sổ tay pháp luật dành cho cán bộ công chức / Phan Đức Bình, Đào Thanh Hải, Mai Trúc Anh sưu tầm và biên soạn . - H. : Lao động, 2001 . - 586tr. ; 14.5 x 20.5 cm

043. Pháp lệnh cán bộ công chức/ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - H. : Chính trị Quốc gia, 1999 . - 30 tr. ; 13x19 cm

Tóm tắt: DDC: 342.597068 - KHXG: 342.597068 QU451

044. Luật Quốc tịch Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành / Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) . - In lần 2 có bổ sung . - H. : Chính trị quốc gia, 2000 . - 144 tr. ; 13 x 19 cm

045. Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng: Đã sửa đổi/ Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) . - H. : Chính trị Quốc gia, 2000 . - 26 tr. ; 13x19 cm.

Tóm tắt: Lệnh số 05/L-CTN ngày 28-2-2000 của Chủ tịch nước về việc công bố Pháp lệnh sửa đổi Điều 21 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng DDC: 342.59708 - KHXG: 342.59708 V308

046. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí/ Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam . - H.: Chính trị quốc gia, 2005 . - 70tr. ; 19 cm.

047. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành / Phan Bá Đạt . - H. : Lao động - Xã hội, 2006 . - 554 tr. ; 20 x 28 cm

048. Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các tội phạm về chức vụ, tham nhũng . - H. : Chính trị Quốc gia, 2006 . - 117 tr. ; 15x21 cm

049. Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí/ Việt Nam (Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa) . - H.: Chính trị quốc gia, 1998 . - 30tr. ; 19 cm.

050. Luật quốc tịch Việt Nam/ Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam . - H.: Chính trị quốc gia, 1999 . - 27 tr. ; 19 cm.

051. Luật cư trú : (Có hiệu lực từ 01/7/2007) / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - H. : Lao động - Xã hội, 2007 . - 43 tr. ; 13x19 cm

052. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH . - H., TÀI CHÍNH, 2003 . - 49 ; 13*19 cm

053. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp/ Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam . - H.: Chính trị Quốc gia, 2001 . - 34tr.; 19cm.

054. Cẩm nang công tác giáo dục quốc phòng - an ninh / Ái Phương (sưu tầm và hệ thống hóa) . - H. : Lao động - Xã hội, 2008 . - 561 tr. ; 20 x 28 cm

055. Pháp lệnh Cựu chiến binh / Ủy ban Thường vụ Quốc hội . - H. : Chính trị Quốc gia, 2005 . - 18 tr. ; 13x19 cm

056. Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp/ Việt Nam (Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa) . - H.: Chính trị quốc gia, 1999 . - 44 tr. ; 19 cm.

057. Pháp lệnh Ngoại hối / Ủy ban Thường vụ Quốc hội . - H. : Chính trị Quốc gia, 2006 . - 34 tr. ; 13x19 cm

058. Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng - Nhà ở đất ở đất đai xây dựng kiến trúc quy hoạch phát triển đô thị - Quản lý doanh nghiệp và kinh tế tài chính xây dựng. T. 2 . - H. : Xây dựng, 1999 . - 171 tr. ; 19x27 cm

Tóm tắt: Gồm 3 phần. Phần 1: Đầu tư và Xây dựng; Phần 2: Nhà ở, đất ở và đất đai xây dựng; Phần 3: Kiến trúc quy hoạch phát triển đô thị và xây dựng kết cấu hạ tầng; Phần 4: Quản lý doanh nghiệp và kinh tế tài chính xây dựng; Phần 5: Đầu tư xây dựng và nhà đất có liên quan đến nước ngoài. DDC: 343.597 07 - KHXG: 343.597 07 V115

059. Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng - Nhà ở đất ở đất đai xây dựng kiến trúc quy hoạch phát triển đô thị - Quản lý doanh nghiệp và kinh tế tài chính xây dựng. T. 1 . - H. : Xây dựng, 1999 . - 171 tr. ; 19x27 cm

060. Văn bản hướng dẫn thực hiện việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của các loại hình doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp: Áp dụng từ 1-1-2000 / Lê Thành Châu, Nguyễn Thu Thảo . - H. : Thống kê, 2000 . - 568 tr. ; 15x21 cm

061. Luật nghĩa vụ quân sự: Được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật nghĩa vụ quân sự ngày 21-12-1990 và ngày 22-6-1994/ Việt Nam (Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa) . - H.: Chính trị quốc gia, 2000 . - 38tr. ; 19 cm.

062. Văn bản pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước / Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) . - H. : Lao động, 2011 . - 229tr. ; 13 x 19 cm

063. Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ và văn bản hướng dẫn thi hành / Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) . - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011 . - 239tr. ; 13 x 19 cm

064. Luật thuế tiêu thụ đặc biệt/ Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam . - H.: Chính trị quốc gia, 2001 . - 29 tr. ; 19 cm.

065. Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế suất giá trị gia tăng đối với một số hàng hóa, dịch vụ / Ủy ban Thường vụ Quốc hội . - H. : Chính trị Quốc gia, 1999 . - 39 tr. ; 13x19 cm

066. Tìm hiểu về luật Thuế - Phí - Lệ phí/ Mai Văn Duẩn (s.t) . - H. : Văn hóa - Thông tin, 2003 . - 476 tr. ; 14,5x20,5 cm.

067. Pháp lệnh sửa đổi một số điều của pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao/ Việt Nam (Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa) . - H.: Chính trị quốc gia, 1997 . - 29tr. ; 19 cm.

068. Luật thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành / Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) . - H. : Chính trị quốc gia, 2008 . - 219 tr. ; 14.5 x 20.5 cm

069. Luật thuế thu nhập cá nhân/ Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 36 tr. ; 13 x 19 cm

070. 101 câu hỏi - đáp về thuế và hướng dẫn chi tiết luật thuế thu nhập cá nhân : Áp dụng cho tất cả các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ ngày 01.01.2009 / Bộ Tài chính . - H. : Thống kê, 2008 . - 511tr. ; 20 x 28 cm

071. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thuế giá trị gia tăng/ Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) . - H. : Chính trị Quốc gia, 2005 . - 13 tr. ; 13x19 cm.

072. Luật Hải quan : Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2005 / Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - H. : Chính trị quốc gia, 2005 . - 136 tr. ; 13 x 19 cm

073. Thuế 2011 - Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu/ Nguyễn Viết Hùng (Tổng hợp) . - Tp.HCM : Tổng hợp Tp.HCM, 2011 . - 767tr. ; 20.5 x 28.5 cm

074. Luật hành chính Việt Nam/ Phạm Hồng Thái, Đinh Văn Mậu . - Tp. Hồ Chí Minh. : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1996 . - 456 tr. ; 13 x 20 cm.

075. Các Nghị định của chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lí đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP và quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP . - H.: Xây dựng, 2000 . - 24tr. ; 15x21 cm.

076. Luật đấu thầu/ Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam . - H.: Chính trị quốc gia, 2006 . - 73tr. ; 19 cm.

077. Hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng tư vấn giám sát, quản lý dự án, nghiệp vụ đấu thầu, phương pháp xác định giá ca máy, thiết bị thi công, định giá xây dựng, tư vấn lập hồ sơ mời thầu và các mẫu thông dụng mới nhất năm 2010 / Nguyễn Văn Nam (s.t.) . - H. : Lao động, 2010 . - 547tr. ; 20 x 28 cm

078. Những văn bản pháp luật mới nhất về luật kinh tế : Tập hợp để thực hiên chương trình khung giáo dục đại học phần luật kinh tế cho cử nhân kinh tế theo quyết định của bộ Giáo dục và đào tạo / ThS. Trần Huỳnh Thanh Nghị,.ThS. Nguyễn Ngọc Duy Mỹ . - Xuất bản lần 1 . - H. : Thông kê, 2009 . - 478tr ; 16x24 cm

079. Tìm hiểu Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2011 / Nhật Thanh Thanh . - H. : Lao động, 2011 . - 130tr. ; 14.5 x 20.5 cm

080. Nghị định của chính phủ ban hành quy chế đấu thầu . - H.: Chính trị quốc gia, 1999 . - 76tr. ; 19 cm.

081. Hướng dẫn mới thực hiện Quy chế đấu thầu/ Đào Thanh Hải . - H.: Lao động, 2000 . - 275tr. ; 19 cm.

082. Hệ thống hóa các quy định về giá, cước dịch vụ bưu chính, viễn thông và internet. T.1 / Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) . - H. : Bưu Điện, 2003 . - 194tr. ; 19 x 27 cm

083. Hệ thống hóa các quy định về giá, cước dịch vụ bưu chính, viễn thông và internet. T.2, Quy định về giá cước dịch vụ viễn thông / Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) . - H. : Bưu Điện, 2003 . - 345tr. ; 19 x 27 cm

084. Các quy định pháp luật về hoạt động quảng cáo / Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) . - H. : Chính trị quốc gia, 2000 . - 261 tr. ; 13 x 19 cm

085. Nghị định của chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị / Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - H. : Chính trị Quốc gia, 1995 . - 63 tr. ; 13x19 cm

086. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật báo chí/ Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam . - H.: Chính trị quốc gia, 2001 . - 38 tr. ; 19 cm.

Tóm tắt: DDC: 343.59709 - KHXG: 343.59709 QU451

087. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật báo chí/ Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam . - H.: Chính trị quốc gia, 1999 . - 38 tr. ; 19 cm.

Tóm tắt: DDC: 343.59709 - KHXG: 343.59709 QU451

088. Luật giao dịch điện tử và các Nghị định hướng dẫn thi hành / Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam . - H. : Bưu điện, 2007 . - 154tr. ; 13 x 19 cm

Tóm tắt: DDC: 343.59709 - KHXG: 343.59709 QU451

089. Tài liệu hỏi đáp xử lý vi phạm hành chính và thi hành nghị định 49/CP : "Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm TTATGT đường bộ và TTATGT đô thị" / Sở Văn hóa Thông tin Sông Bé . - Sông Bé : Sở Văn hóa Thông tin Sông Bé, 1995 . - 32 tr. ; 10x15 cm

Tóm tắt: DDC: 343.59709 - KHXG: 343.59709 S459

090. Tìm hiểu Luật lệ giao thông vận tải đường bộ : (Ban hành kèm theo quyết định Liên Bộ số 176/QĐLB-GTVT-NV ngày 9-12-1989 của Liên Bộ Giao thông vận tải và Nội vụ) / Phòng cảnh sát giao thông & trật tự công an Sông Bé . - Sông Bé : Phòng cảnh sát giao thông & trật tự công an Sông Bé, 1992 . - 58 tr. ; 14x20 cm

Tóm tắt: DDC: 343.59709 - KHXG: 343.59709 PH431

091. Luật Công nghệ thông tin / Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - H. : Bưu điện, 2006 . - 62tr. ; 13 x 19 cm

Tóm tắt: DDC: 343.59709 14 - KHXG: 343.59709 QU451

092. Quy định về thực hiện kết nối giữa các mạng viễn thông công cộng / Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) . - H. : Bưu điện, 2006 . - 57tr.; 13 x 19 cm

Tóm tắt: Sách giới thiệu Pháp lệnh bưu chính viễn thông (trích Điều 43), Nghị định 160/2004/NĐ-CP (trích Chương IV), Quyết định số 12/2006/QĐ-BBCVT, Văn bản 872/BBCVT-VT và hướng dẫn triển khai thực hiện QĐ 12/2006/QĐ-BBCVT. DDC: 343.59709 14 - KHXG: 343.59709 V308

093. Các văn bản của Đảng, nhà nước về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin / Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) . - H. : Bưu điện, 2004 . - 189tr. ; 19 x 27 cm

Tóm tắt: Các văn bản về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin giới thiệu trong sách được sắp xếp theo 3 chủ đề: 18 văn bản của Đảng, chính phủ; 4 văn bản của Bộ Bưu chính Viễn thông; 4 văn bản của Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa Thông tin, Bộ Công an. Đây là tài liệu thao khảo cần thiết cho các lãnh đạo, cán bộ quản lý đang công tác trong lĩnh vực CNTT. DDC: 343.59709 14 - KHXG: 343.59709 V308

094. Các quy định về quản lý chất lượng chuyên ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin / Bộ Bưu chính Viễn Thông . - H.: Bưu điện, 2007 . - 155tr. ; 19 x 27 cm

Tóm tắt: Sách hệ thống hóa toàn bộ những văn bản quy phạm pháp luật (11 văn bản) của Bộ Bưu chính Viễn thông liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về chất lượng, sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. Là tài liệu tham khảo cần thiết cho lãnh đạo, cán bộ quản lý nhà nước và cán bộ quản lý doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin. DDC: 343.59709 14 - KHXG: 343.59709 B450

095. Hỏi - đáp về pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ: Theo tinh thần Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02.4.2010 của Chính phủ / Trần Sơn, Hoàng Xuân Quý . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 135tr. ; 13 x 19 cm + Ảnh màu

Tóm tắt: Sách gồm 58 câu hỏi và trả lời xoay quanh vấn đề xử lý vi phạm hành chính trong giao trong đường bộ. Qua các câu trả lời này, bạn đọc sẽ hiểu rõ hơn về Luật giao thông đường bộ được Quốc hội thông qua ngày 13.11.2008. DDC: 343.597094 - KHXG: 343.597 094 TR121

096. Hỏi đáp về chủ quyền biển đảo trong luật quốc tế và pháp luật Việt Nam / ThS. Ngô Hữu Phước, ThS. Lê Đức Phương . - H. : Lao động, 2011 . - 443tr. ; 20 x 28 cm + Hình ảnh, bản đồ

Tóm tắt: Sách gồm 93 câu hỏi - trả lời và một số văn bản pháp luật của thế giới và Việt Nam liên quan đến chủ quyền biển đảo, cung cấp cho bạn đọc nội dung pháp lý cơ bản nhất về biển đảo. Sách chia thành 3 phần, phần 1 giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Biển quốc tế, phần 2 giới thiệu nội dung cơ bản về biển, đảo theo quy định của pháp luật Việt Nam, phần 3 tập hợp các văn bản pháp luật quốc tế và Việt Nam liên quan chủ quyền biển đảo. DDC: 343.59709602638 23 - KHXG: 343.597 09602638 NG450

097. Luật Viễn thông năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành / Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) . - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011 . - 134tr. ; 13 x 19 cm

Tóm tắt: Sách giới thiệu Luật Viễn thông năm 2009 và nghị định 25/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông. DDC: 343.5970994 - KHXG: 343.597 0994 V308

098. Luật Xuất bản và văn bản hướng dẫn thi hành/ Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) . - Tái bản có bổ sung . - H. : Chính trị quốc gia, 2000 . - 134 tr. ; 13 x 19 cm

Tóm tắt: Sách giới thiệu Luật Xuất bản ban hành ngày 7.7.1993 và 13 văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực báo chí xuất bản của các cơ quan có thẩm quyền ban hành. DDC: 343.5970998 - KHXG: 343.597 0998 V308

099. Luật Xuất bản/ Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - H. : Chính trị quốc gia, 2005 . - 37 tr. ; 13 x 19 cm.

Tóm tắt: DDC: 343.5970998 - KHXG: 343.597 0998 QU451

100. Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 2006 và văn bản hướng dẫn thi hành . - Xuất bản lần 1 . - H. : CTQG, 2007 . - 386tr ; 15x21cm

Tóm tắt: những quy định chung về luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người, các Nghị định, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mới được ban hành nhằm hướng dẫn thi hành Luật, các văn bản của các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn thực hiện Luật, Nghị đinh... DDC: 344 - KHXG: 344 L504

101. Tìm hiểu luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục / Ngọc Linh tuyển chọn . - Xuất bản lần 1 . - H. : Dân trí, 2010 . - 105tr ; 13x19cm

Tóm tắt: DDC: 344 - KHXG: 344 NG419

102. HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ CHÍNH SÁCH,CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN, CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO / NGUYỄN ĐÌNH THÊM . - H. : LAO ĐỘNG- XÃ HỘI, 2005 . - 632tr. ; 27cm.

Tóm tắt: DDC: 344 - KHXG: 344 T353

103. NHỮNG CHÍNH SÁCH HIỆN HÀNH  VỀ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG ĐỜI SỐNG ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG / LÊ THANH TÙNG . - H. : LAO ĐỘNG, 1990 . - 162Tr. ; 19

Tóm tắt: DDC: 344.01 - KHXG: 344.01 P492

104. QUY CHẾ CÔNG TÁC HỌC SINH,SINH VIÊN TRONG CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO . - H. : BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, 1993 . - 37 ; 19

Tóm tắt: DDC: 344.079 - KHXG: 344.079 G1

105. Pháp lệnh Thể dục, thể thao/ Việt Nam (Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa) . - H.: Chính trị quốc gia, 2000 . - 37 tr. ; 19 cm.

Tóm tắt: DDC: 344.597 - KHXG: 344.597 V308

106. Tra cứu Bộ luật Lao động 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành: Tài liệu phục vụ học tập bộ môn Luật lao động/ Đỗ Ngân Bình, Nguyễn Thị Bích . - H. : Lao động - Xã hội, 2012 . - 593tr. ; 28cm.

Tóm tắt: Gồm hai phần. Ph.1: Giới thiệu Bộ luật lao động mới; Ph.2: Giới thiệu các văn bản hướng dẫn thi hành DDC: 344.597002632 23 - KHXG: 344.597 002632 Đ450

107. Hỏi - đáp về bộ luật lao động năm 2012 / Thanh Nga (chủ biên) . - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012 . - 255tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Bao gồm 369 câu hỏi - trả lời cho toàn bộ chương, mục, vấn đề được nêu ra trong nội dung của Bộ luật lao động năm 2012. DDC: 344.5970076 - KHXG: 344.597 0076 TH107

108. Bộ luật lao động 2007, luật bảo hiểm xã hội, pháp lệnh công chức, chính sách xã hội mới đối với cán bộ công chức và người lao động Việt Nam / Phan Trung Hoàn (Sưu tầm và tuyển chọn) . - H. : Lao động - Xã hội, 2007 . - 704 tr. ; 20 x 28 cm

Tóm tắt: Sách gồm 88 văn bản pháp luật, sắp xếp theo các chủ đề: những quy định chung; quy định về chế độ thi tuyển, tuyển dụng cán bộ, công chức; chế độ chính sách mới đối với cán bộ, công chức; quy định hợp đồng lao động; chế độ, chính sách mới đối với người lao động; quy định mới về xử lý kỷ luật, trách nhiệm vật chất; quy định về lao động làm việc ở nước ngoài; quy định về dạy nghề; quy định mới đối với lực lượng vũ trang; quy định mới đối với người có công; quy định về công đoàn; quy định về quyền lợi của người lao động ở doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản, doanh nghiệp cho thuê, cổ phần hóa; quy định về tiền lương phụ cấp lương đối với các doanh nghiệp và xử phạt hành chính, giải quyết tranh chấp về lao động. DDC: 344.59701 - KHXG: 344.59701 PH105

109. Chế độ phụ cấp khu vực mới/ Bộ Lao động Thương Binh và xã hội . - H. : Lao động - Xã hội, 2001 . - 135tr. ; 13 x 19 cm.

Tóm tắt: Nội dung bao gồm: Thông tư Liên tịch số 03/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBDTMN ngày 18/01/2001 của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Ủy ban Dân tộc và Miền núi hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực; Phụ lục 1: Mức phụ cấp khu vực của các địa phương, đơn vị; Phụ lục 2: Bảo lưu từ ngày 01/01/2001 đến ngày 31/12/2001 mức phụ cấp khu vực đối với các đơn vị điều chỉnh giảm. DDC: 344.59701 - KHXG: 344.59701 B450

110. Hỏi - đáp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động / Lê Thanh Nga (chủ biên) và những người khác . - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2010 . - 495tr. ; 14.5 x 20.5 cm

Tóm tắt: Sách gồm 743 câu hỏi và trả lời xoay quanh vấn đề quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động về quyền và nghĩa vụ, dựa trên các quy định của Luật Lao động Việt Nam hiện hành. DDC: 344.59701 - KHXG: 344.59701 L250

111. Luật thi đua khen thưởng: Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2005/ Việt Nam (Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa) . - H.: Chính trị quốc gia, 2005 . - 120tr. ; 19 cm.

Tóm tắt: DDC: 344.59701 - KHXG: 344.59701 V308

112. Cẩm nang các văn bản mới về tổ chức và hoạt động, quyền và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn Việt Nam / Đào Thanh Hải (sưu tầm và tuyển chọn) . - H. : Lao động, 2004 . - 535 tr. ; 19 x 27 cm

Tóm tắt: Sách gồm 55 văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức Công đoàn ở Việt Nam. Ngoài ra, sách còn giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Nông Đức Mạnh và  bài diễn văn khai mạc (do đồng chí Cù Thị Hậu đọc) tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 9, ngày 11/10/2003. DDC: 344.59701 - KHXG: 344.59701 Đ108

113. Các quy định pháp luật hiện hành về trang bị phương tiện bảo vệ các nhân cho người làm nghề, công việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm / Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) . - H. : Chính trị quốc gia, 2000 . - 244 tr. ; 13 x 19 cm

Tóm tắt: DDC: 344.59701 - KHXG: 344.59701 V308

114. Tìm hiểu Luật Công đoàn và các văn bản hướng dẫn thi hành / Thy Anh (tuyển chọn) . - H. : Dân trí, 2010 . - 151tr ; 13 x 19 cm

Tóm tắt: DDC: 344.59701 14 - KHXG: 344.59701 TH600

Hướng dẫn khai thác thư viện số