Sách mới tháng 11/2020

Tất cả đã có tại phòng Lưu hành 1 (A3.301) và Lưu hành 2 (A3.302), mời bạn đón đọc:

DANH MỤC SÁCH MỚI THÁNG 11/2020
STT Nhan đề Tác giả Năm XB Nhà XB Môn loại
1   Giáo án mầm non khám phá môi trường xung quanh  Nguyễn, Thị Bích Thủy  2010  Nxb. Hà Nội 372.2135NG527
2   Phương pháp nghiên cứu kinh tế & viết luận văn thạc sĩ  Đinh, Phi Hổ  2014  Phương Đông 330.0721Đ312
3   Tổng quan du lịch  Võ, Văn Thành  2015  Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh 338.4791V400
4   Phán quyết điển hình của cơ quan tài phán quốc tế : Sách tham khảo  Bành, Quốc Tuấn (ch.b.)  2018  Chính trị Quốc gia - Sự thật 343.096026B107
5   Tìm hiểu về toà trọng tài thường trực La Hay  Bành, Quốc Tuấn  2019  Chính trị Quốc gia Sự thất 341.5222B107
6   Lượng giá kinh tế các hệ sinh thái biển ở một số đảo trên vùng biển Việt Nam  Trần, Đình Lân (ch.b.)  2018  Khoa học tự nhiên và công nghệ 333.956 09597TR121
7   Kế toán quản trị = Managerial accounting  Garrison, Ray H  2020  Tài chính 658.1511G109
8   Lịch sử Báo chí cách mạng tỉnh Bình Dương (1930 - 2017)  Huỳnh, Ngọc Đáng (ch.b.)  2020  Chính trị Quốc gia Sự thật 079.59774H531
9   Các nguyên lý cơ bản của lý thuyết siêu dây lượng tử  Đào, Vọng Đức  2007  Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 539.7Đ108
10   Tân Thơ Tổng Lý Quy Điều - Tóm rút các lề luật dạy về việc cai trị làng tổng An Nam trong Quản hạt Nam Kỳ  Outrey, Ernest  2019  Thuận Hóa 340.5O-435
11   Luật dân sự Việt Nam - Bình giải và áp dụng : Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng  Phùng, Trung Tập  2017  Công an nhân dân 346.597PH513
12   Các biểu mẫu nhân sự khó tìm liên quan đến pháp luật lao động = Hard-to-find templates of human resource relating to labour law  Nguyễn, Hữu Phước  2019  Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 344.59701NG527
13   Phương thức Toyota: Câu chuyện về đội nhóm tuyệt mật đã làm nên thành công của Toyota = トヨタ物語  Noji, Tsuneyoshi  2019  Lao động Xã hội; Công ty Sách Alpha 338.762922 0952N428
14   Deep learning - Cuộc cách mạng học sâu  Sejnowski, Terrence J  2019  Công Thương; Công ty Sách Thái Hà 006.31S201
15   Quản trị nguồn nhân lực  Trần, Kim Dung  2018  Tài Chính 658.3TR121
16   Sinh lý vật nuôi  Trần, Thị Dân  2018  Nông nghiệp 636.0892TR121
17   Công nghệ sinh học. Tập II, Những kỹ thuật PCR và ứng dụng trong phân tích DNA  Quyền, Đình Thi  2008  Nxb. Hà Nội 660.6QU603
18   Đặc điểm biến động các yếu tố tự nhiên và môi trường vùng biển Nam Việt Nam  Bùi, Hồng Long (ch.b.)  2019  Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 551.461472B510
19   Đới bờ biển Việt Nam - Cấu trúc và tài nguyên thiên nhiên  Lê, Đức An  2015  Khoa học tự nhiên và công nghệ 551.457 09597L250
20   Vĩnh Long văn vật (Thế kỷ XX)  Việt, Chung Tử (s.t., b.s.)  2020  Thuận Hóa 895.922 090032V308
21   Mô hình sinh học phát triển tuyến trùng  Nguyễn, Ngọc Châu  2012  Khoa học tự nhiên và công nghệ 578.6NG527
22   Cụ Phó bảng Minh Xuyên Hoàng Yến & tác phẩm Cầm học tầm nguyên: (Khảo - Chú - Luận) = 琴學尋源  Nguyễn, Phúc An  2019  Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh 787.7162 00959749NG527
23   Tháp cổ Champa  Ngô, Văn Doanh  2019  Văn hóa - Văn nghệ Tp. HCM 726.09597NG450
24   Vùng đất Nam Bộ dưới triều Minh Mạng (1820 - 1841) = Southern Vietnam under the reign of Minh Mang (1820 - 1841) : Central policies and local response :Chính sách của triều đình và phản ứng của địa phương  Wook, Choi Byung  2019  Hà Nội 959.7029W432
25   Sài Gòn từ hòn ngọc Viễn Đông đến thành phố Hồ Chí Minh  Nguyễn, Hữu Thái  2017  Văn hóa - Văn nghệ Tp. HCM 720.959779NG527
26   Khép mở, tối sáng, tĩnh động : Tiểu luận sân khấu, điện ảnh  Diễm Trang  2019  Tổng hợp TP.HCM 791.43 09597D304
27   The use of adjectives in news articles written by Vietnamese and English native writers  Phạm, Thị Tuyết  2020   425.5QPH104
28   Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý về tiền ảo trong bối cảnh hội nhập và phát triển : Sách chuyên khảo  Nguyễn, Minh Oanh  2019  Tư pháp 343.597 032NG527
29   Hồ Chí Minh - Nhà ngụ ngôn kiệt xuất : Chuyên luận  Nguyễn, Thanh Tú  2019  Văn học 335.4346NG527
30   Giáo trình hệ thống thông tin địa lý  Nguyễn, Hồng Thảo (ch.b.)  2019  Nông nghiệp 910.285NG527
31   Thương mại thế giới và hội nhập của Việt Nam thế kỷ XVI - XVIII = World trade and Vietnamese integration (sixteenth - eighteenth centuries) :Giáo tình chuyên đề  Hoàng, Anh Tuấn  2016  Đại học Quốc gia Hà Nội 382.09597H407
32   Đầu tư tài chính = Investments  Bodie, Zvi  2019  Kinh tế TP. HCM 332.6B419
33   Phát triển kiến thức thông tin cho người dùng tin ở Việt Nam  Trương, Đại Lượng  2019  Hồng Đức 025.524TR561
34   Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam theo Di chúc Bác Hồ  Phan Thị Ánh Tuyết  2019  Dân trí 335.4346PH105
35   Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo Di chúc Bác Hồ  Phan Thị Ánh Tuyết  2019  Dân trí 335.4346PH105
36   Những tên gọi, bí danh, bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh  Nguyễn, Thị Tình  2018  Chính trị Quốc gia 335.4346NG527
37   Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Tôi bao giờ cũng là người yêu nước  Phan Thị Ánh Tuyết  2019  Dân trí 335.4346PH105
38   Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Bác dạy chúng ta về đức tính chuyên cần  Phan Tuyết  2019  Dân trí 335.4346PH105
39   Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Truyện kể Bác Hồ với ngành giáo dục  Phan, Thị Ánh Tuyết  2019  Dân trí 335.4346PH105
40   10 năm dấu ấn Trường Đại học mới 2009 - 2019  Nguyễn, Văn Hiệp  2019  [Ko. Nxb.] 378NG527
41   Suy tưởng = Pensées  Pascal, Blaise  2020  Khoa học Xã hội 239.7P109
42   Từ điển triết học Gadamer  Lawn, Chris  2020  Khoa học xã hội 193.03L111
43   Những điều tôi tin = What I believe  Russell, Bertrand  2019  Khoa học Xã hội 234.2R521
44   Những tiểu luận triết học = Philosophical essays  Russell, Bertrand  2019  Khoa học Xã hội 192R521
45   Luận ngữ và bàn tính : Sự kết hợp giữa đạo xử thế và triết lý kinh doanh  Shibusawa Eiichi  2020  Thế giới 174.4SH301
46   Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại - Nhận thức cần thống nhất?  Nguyễn, Ngọc Hòa (ch.b.)  2020  Tư pháp 345.597 04NG527
47   Tư pháp thực hành  Chu, Xuân Minh  2020  Hà Nội 347.597CH500
48   Biên mục mô tả trong nghiệp vụ Thư viện  Nguyễn, Ngọc Oánh  2019  Thông tin và truyền thông 025.3NG527
49   Kiểm toán  Trần, Thị Giang Tân  2019  Lao động 657.45TR121
50   Các vụ xâm phạm an ninh thông tin nổi tiếng trên thế giới : Sách tham khảo  Nguyễn, Trường Thọ (ch.b.)  2020  Công an nhân dân 005.8NG527
51   Trung Quốc và Mỹ với an ninh Đông Á từ sau Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc : Tác động và dự báo : Sách tham khảo  Lê, Văn Mỹ (ch.b.)  2020  Khoa học Xã hội 327.59L250
52   Viễn cảnh Đông Nam Bộ lần thứ 2 (2020) : Hội thảo Khoa học Quốc tế. Liên kết phát triển vùng đô thị động lực Thành phố Hồ Chí Minh – Bình Dương – Đồng Nai, Lý luận và thực tiễn    2020  Tài chính 307.76V305
53   Thông tin Khoa học và Đào tạo. Tập 3 - Tập 5  Nguyễn, Văn Hiệp  2018  Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 001.2NG527
54   Chính sách, pháp luật về an ninh thông tin của các nước trên thế giới  Nguyễn, Quang Chiến (ch.b.)  2020  Công an nhân dân 343.0999NG527
55   Bản sắc - Nhu cầu phẩm giá và chính trị phẫn nộ : Sách tham khảo  Fukuyama, Francis  2020  Đà Nẵng 320.019F510
56   10 loại hình đổi mới sáng tạo = Ten types of innovation :Bí kíp nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp    2020  Công thương 658.4063M558
57   3 bước để xác định thị trường đắt giá của doanh nghiệp  Gruber, Marc  2020  Thế giới 658.4GR505
58   50 ý tưởng triết học = 50 philosophy ideas you really need to know  Dupré, Ben  2020  Thế giới 100D521
59   Kích hoạt các "nguyên tố sáng tạo" để thành công trong kinh doanh = In your creative element: The formula for creative success in business :Bộ công cụ toàn diện giúp phát triển động lực sáng tạo ở mỗi cá nhân  Bridges, Claire  2020  Thế giới 650.1BR302
60   7 mô hình khởi nguồn ý tưởng : Lịch sử tự nhiên của quá trình sáng tạo  Johnson, Steven  2020  Thế giới 303.484J427
61   Logic rất đơn giản : Dễ dàng vượt qua mọi bẫy ngôn ngữ & bài test IQ  Bennett, Deborh J  2020  Thế giới 160B204
62   Quản lý giáo dục hòa nhập  Trần, Ngọc Giao (ch.b)  2010  Phụ nữ 335.4346Trần
63   Bơm nhiệt : Nguyên lý làm việc, ứng dụng trong sưởi ấm, đun nước nóng, hút ẩm, sấy lạnh và các ứng dụng khác  Nguyễn, Đức Lợi  2020  Giáo dục Việt Nam 621.4025NG527
64   Động lực học điều khiển máy và rô bốt  Đỗ, Sanh (ch.b.)  2020  Giáo dục Việt Nam 629.892Đ450
65   Cấu tạo phân tử các chất vô cơ : Chuyên đề bồi dưỡng đại học và cao học về hoá vô cơ lý thuyết  Hoàng, Nhâm  2020  Giáo dục Việt Nam 547H407
66   Sinh lý học dinh dưỡng ở thực vật  Nguyễn, Như Khanh  2020  Giáo dục Việt Nam 571.2NG527
67   Góp phần nghiên cứu văn hóa và tộc người  Nguyễn, Từ Chi  2020  Văn hóa dân tộc 305.8009 597NG527
Hướng dẫn khai thác thư viện số