Sách mới tháng 8/2020

Tất cả đã có tại phòng Lưu hành 1 (A3.301) và Lưu hành 2 (A3.302), mời bạn đón đọc:

STT Nhan đề Tác giả Năm XB Nhà XB Môn loại
1  Sách trắng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2019 : Thông tin và số liệu thống kê  Bộ Thông tin và Truyền thông  2019  Thông tin và Truyền thông 004.021B450
2  Cho dân một phần miếng bánh : Tuyển 99 tác phẩm bình luận thời sự  Lương, Duy Cường  2020  Hội nhà văn 070.172L561
3  Giáo trình lý luận báo chí truyền thông  Dương, Xuân Sơn  2015  Giáo dục 070.1D561
4  Phóng viên hạng II : Tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp  Dương, Xuân Sơn  2019  Thông tin và Truyền thông 070.41D561
5  Biên tập viên hạng II : Tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp  Dương, Xuân Sơn  2019  Thông tin và Truyền thông 070.41D561
6 Lịch sử các chế độ báo chí ở Việt Nam. T.2, Sau cách mạng tháng Tám 1945 đến nay  Phan, Đăng Thanh  2019  Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 079.597PH105
7 Lợi riêng với tình chung  Nguyễn, Hoàng Đức  2019  Thanh niên 121NG527
8 Heidegger và con hà mã bước qua cổng thiên đường  Cathcart, Thomas  2020  Thế giới 129C110
9 Tinh thần sống xanh = The nature fix : why nature makes us happier, healthier, and more creative :Sức khoẻ, hạnh phúc và nguồn năng lượng sáng tạo đến từ thiên nhiên  Williams, Florence  2019  Văn hóa - Văn nghệ 150.9W309
10   Khi nào: Bí mật khoa học của thời điểm hoàn hảo = When: The scientific secrets of perfect timing  Pink, Daniel H  2019  Thanh niên 153.753P312
11   Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ  Đặng, Hoàng Giang  2020  Hội Nhà văn; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam 155.65Đ116
12   Đắc nhân tâm = How to win friends and influence people :Bí quyết để thành công  Carnegie, Dale  2019  Hồng Đức 158.1C109
13   Đừng chạy theo số đông : Cuốn sách cần đọc trước khi quá muộn !  Kiên Trần  2020  Thế giới ; Công ty Văn hóa Sách Sài Gòn 158.1K305
14   Một đời như kẻ tìm đường : Ta về tìm lại chính ta, Xin làm một chiếc lá đa sân đình!  Phan, Văn Thường  2019  Trẻ 158.1PH105
15   Vượt lên chính mình  Trần, Hạ Mỹ  2020  Hà Nội 158.1TR121
16   Tư duy giản đơn  Đông Hải (Nguyễn Đắc Thân)  2020  Thế giới ; Công ty Văn hóa Truyền thông Sống 158Đ455
17   100 bản quy tắc đạo đức nghề báo trên thế giới  Nguyễn, Thị Trường Giang  2018  Đại học Quốc gia Hà Nội 174.90704NG527
19   Triết học pháp quyền  Hegel, G. W. F  2019  Chính trị Quốc gia 193H201
20   Máy móc nền tảng cộng đồng : Làm chủ tương lai kỹ thuật số của chúng ta  Mcafee, Andrew  2020  Thông tin Truyền thông 303.4833MC102
21   Dữ liệu lớn - Cuộc cách mạng thay đổi chúng ta và thế giới : Những điều người nông dân, bác sĩ và các đại lý bảo hiểm dạy chúng ta về khám phá các mẫu dữ liệu lớn  Thomas, Rob  2020  Khoa học và kỹ thuật 303.4833TH429
22   Cảm ơn vì đến trễ : Cách thành công trong kỷ nguyên tăng tốc - Chỉ dẫn của một người lạc quan  Friedman, Thomas L  2018  Nxb. Trẻ 303.483FR302
23   Mặt trái của công nghệ  Townsend, Peter  2018  Chính trị Quốc gia 303.483T435
24   Trí thức Việt Nam trong tiến trình lịch sử dân tộc  Nguyễn, Văn Khánh  2016  Chính trị Quốc gia 305.552 09597NG527
25   Đời sống văn hoá tinh thần của cộng đồng người Việt ở Đông Bắc Thái Lan  Nguyễn, Hồng Quang  2019  Công an nhân dân 305.895 9220593NG527
26   Văn hóa Kánh Loóng của người Thái ở huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình  Nguyễn, Duy Thịnh  2019  Hội nhà văn 305.89591NG527
27   Mấy vấn đề văn hóa - Suy nghĩ và đối thoại : Tuyển chọn các bài viết từ 2018 đến 2019  Đinh, Xuân Dũng  2020  Thông tin và Truyền thông 306.09597Đ312
28   Nhân cách văn hóa trong bảng giá trị Việt Nam  Đỗ, Huy  2020  Đại học quốc gia Hà Nội 306.09597Đ450
29   Phòng, chống "diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực văn hóa : Sách chuyên khảo  Nguyễn, Bá Dương (ch.b.)  2020  Quân đội nhân dân 306.09597NG527
30   Biến đổi của quan hệ sản xuất ở Việt Nam hiện nay : Thực trạng và những vấn đề đặt ra  Lê, Thị Vinh  2019  Đại học Quốc gia Hà Nội 306.34 09597L250
31   Hạnh phúc gia đình - Những điều cần biết. Hôn nhân với cuộc sống gia đình  Lê, Thị Hiền (b.s.)  2020  Văn hóa dân tộc 306.872L250
32   Thành phố thông minh : Nền tảng, nguyên lý và ứng dụng  Eisebith, Martina Fromhold  2019  Chính trị Quốc gia ; Công ty Sách Thái Hà 307.76 E201
33   Từ điển các thuật ngữ thống kê Oxford  Dodge, Yadolah  2018  Đại học Quốc gia Hà Nội 310.03D419
35   Tư liệu kinh tế - xã hội 713 huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Việt Nam = Socio - economic statistical data of 713 districts, towns and cities under the authority of provinces In lần thứ Vietnam. T.2 Tổng cục Thống kê  2019  Thống kê 315.97T455
36   Phòng, chống "diễn biến hoà bình" ở Việt Nam trong tình hình mới : Sách chuyên khảo  Nguyễn, Bá Dương (ch.b.)  2020  Quân đội nhân dân 320.09597NG527
37   Tổng tập văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc : Sách tham khảo    2019  Chính trị Quốc gia 324.251 075T455
38   90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2020) = 90 years of the communist party of VietNam    2019  Thông tấn 324.2597 07509CH311
39   Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm (1930 - 2020) - Những chặng đường lịch sử vẻ vang  Vũ, Như Khôi (ch.b.)  2020  Công an nhân dân 324.2597 07509V500
40   Tìm hiểu về lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam  Vũ, Ngọc Lương (ch.b.)  2020  Công an nhân dân 324.2597 07509V500
41   Về Trung Quốc  Kissinger, Henry  2020  Hội Nhà văn 327.51K313
42   Siêu cường : Ba lựa chọn về vai trò của Hoa Kỳ đối với thế giới  Bremmer, Ian  2019  Nxb. Trẻ 327.73 00905B202
43   Tác động của các nhân tố nội bộ đối với chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Donald Trump : Sách tham khảo  Tô, Anh Tuấn  2019  Chính trị Quốc gia 327.73T450
44   Thực hiện chức năng giám sát quyền lực nhà nước của Quốc hội Việt Nam hiện nay  Vũ, Thị Mỹ Hằng  2020  Chính trị Quốc gia 328.597 07456V500
45   Nhập môn kinh tế lượng = Introduction to econometrics  Nguyễn, Việt Khôi  2019  Đại học Quốc gia Hà Nội 330.015 195NG527
46   Lược sử kinh tế học = A little history of economics  Kishtainy, Niall  2020  Thế giới ; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam 330.09K313
47   Sự bùng nổ của Trung Quốc : Sách tham khảo  Ho Fung Hung  2019  Chính trị Quốc gia 330.951H400
48   Cơ cấu kinh tế - xã hội Việt Nam thời thuộc địa (1858 - 1945)  Nguyễn, Văn Khánh  2019  Đại học Quốc gia Hà Nội 330.959703NG527
49   Phòng, chống "diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực kinh tế : Sách chuyên khảo  Nguyễn, Bá Dương (ch.b.)  2020  Quân đội nhân dân 330.9597NG527
50   14 bí mật gia tăng tài chính mỗi ngày : Tiết lộ 14 phương pháp giúp bạn "bước đầu tiên" vào thế giới của những người luôn có tiền  Camelia Pham  2020  Lao động 332.024C104
51   Tôi đã làm giàu như thế đấy!  Getty, J. Paul  2020  Dân trí; Công ty Sách Alpha 332.024G207
52   Hoảng loạn, hỗn loạn và cuồng loạn : Gần 400 năm lịch sử các cuộc khủng hoảng tài chính  Kindleberger, Charles P  2020  Công thương 332.09K311
53   Hoàn thiện thể chế để phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam minh bạch, hiệu quả và bền vững  Nguyễn, Đức Kiên  2019  Chính trị Quốc gia 332.1 09597NG527
54   Bank 4.0 : Ngân hàng số: Giao dịch mọi nơi, không chỉ ở ngân hàng  King, Brett  2020  Thông tin và truyền thông 332.178K311
55   Tiền đấu với vàng : Đồng Đô-la, Tiêu chuẩn vàng, chứng khoán hóa và câu chuyện kì lạ hệ thống tài chính thế giới  Rickards, James  2020  Tài chính ; Công ty Sách Bách Việt 332.4R302
56   Giao dịch lớn 2.0 : Những chiến lược đơn giản để tối đa lợi nhuận từ thị trường Việt Nam  Peter Pham  2019  Lao động 332.642P207
57   Sai lầm chết người trong đầu tư : Những thương vụ tệ nhất của những nhà đầu tư đỉnh nhất  Batnick, Michael  2020  Nxb. Trẻ 332.6B110
58   Kiếm tiền thời khủng hoảng : Thoát khỏi các trò lừa đảo khi thị trường chứng khoán bất động sản và tài chính suy thoái  Weiss, Martin D  2020  Công thương 332.6W201
59   Giải mã : Kinh tế - Đầu tư - Gia đình  Peter Pham  2019  Hồng Đức 332P207
60   Ngôi nhà tiết kiệm năng lượng    2019  Hồng Đức 333.7963NG452
61   Sách trắng hợp tác xã Việt Nam năm 2020 = 2020 Vietnamese co-operatives white book    2020  Thống kê 334.09597B450
62   Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà: Tìm người tài đức  Đào, Thị Lệ Hằng  2020  Thanh niên 335.4346Đ108
63   Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà: Quê hương nghĩa nặng tình sâu  Đào, Thị Lệ Hằng  2020  Thanh niên 335.4346Đ108
64   Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà: Một gia đình chung, một Tổ quốc chung  Nguyễn, Thị Hoài Dung  2020  Thanh niên 335.4346NG527
65   Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà: Yêu nước vẫn là việc phải để lên trên hết  Nguyễn, Văn Khoan  2019  Công an Nhân dân 335.4346NG527
66   Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà: Muốn đi xa chân phải đặt từ trong nhà  Nguyễn, Văn Khoan  2019  Công an Nhân dân 335.4346NG527
67   Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà: Tim sôi, đầu lạnh, bàn tay sạch  Nguyễn, Văn Khoan  2020  Công an Nhân dân 335.4346NG527
68   Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà: Làm cho phần tốt bên trong mỗi con người nảy nở  Nguyễn, Văn Khoan  2020  Công an Nhân dân 335.4346NG527
69   Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà: Còn dân còn nước  Nguyễn, Văn Khoan  2020  Công an Nhân dân 335.4346NG527
70   Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà: Tất cả vì con người, cho con người  Trần, Nhu  2020  Thanh niên 338.709597B450
71   Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019    2019  Thống kê 338.959776B510
72   Lợi thế đặc thù trong phát triển kinh tế Tây Nguyên : Sách chuyên khảo  Bùi, Nhật Quang  2020  Khoa học xã hội 338.9597NG450
73   Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam : Sách chuyên khảo  Ngô, Thắng Lợi  2019  Chính trị Quốc gia 342.597023V500
74   Thi hành Hiến pháp năm 2013 : Thực trạng và những vấn đề đặt ra  Vũ, Công Giao  2019  Chính trị Quốc gia 342.597085Đ108
75   Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc và vấn đề quyền con người trong Hiến pháp 2013 : Sách tham khảo  Đào, Đình Hiếu  2020  Công an nhân dân 343.597 099902632NG527
76   Một số vấn đề cơ bản của Luật an ninh mạng  Nguyễn, Anh Tuấn  2020  Công An Nhân dân 345.597Đ312
77   Quyền con người qua 5 năm thực hiện hiến pháp năm 2013  Đinh, Ngọc Thắng  2019  Đại học quốc gia Hà Nội 345.597PH104
78   Luật Hình sự Việt Nam. Q.1, Phần chung  Phạm, Văn Beo  2019  Chính trị Quốc gia 347.597NG527
79   Dịch vụ pháp lý ở Việt Nam : Thực trạng và định hướng phát triển  Nguyễn, Văn Tuân  2019  Lao động 353.5331 09597V500
80   Mối quan hệ của nhà nước, cộng đồng và gia đình ở nước ta hiện nay  Vũ, Dũng  2020  Khoa học xã hội 361.3M103
81   Giáo trình Mô hình công tác xã hội cá nhân  Mai, Thị Kim Thanh  2019  Dân trí 362.8292 09597Đ116
82   Bạo lực gia đình ở Việt Nam - Thực trạng và các yếu tố tác động : Sách chuyên khảo  Đặng, Thị Hoa  2020  Khoa học xã hội 363.119 631NG527
83   An toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp  Nguyễn, Hà Anh  2020  Hà Nội 363.348NG527
84   Sổ tay truyền thông phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai  Nguyễn, Linh  2020  Văn hóa dân tộc 364.168 0973TR121
85   Gián điệp mạng : Từ góc nhìn mối đe dọa an ninh toàn cầu  Trần, Mạnh Hùng  2020  Công an nhân dân 371.782NG527
86   Bạo lực học đường từ góc nhìn của người trong cuộc : Một số vấn đề thực tiễn và lý luận  Nguyễn, Thị Như Trang  2018  Đại học Quốc gia Hà Nội 373.597L250
87   Xây dựng văn hóa nhà trường phổ thông - Lý thuyết và thực hành : Sách chuyên khảo  Lê, Thị Ngọc Thúy  2018  Đại học Quốc gia Hà Nội 378.101NG527
88   Quản trị nhà trường thông minh 4.0 và xếp hạng đại học theo mô hình QS  Nguyễn, Mạnh Hùng  2020  Đại học Quốc gia Hà Nội 381.142GH434
89   Chạm để "mở" nền kinh tế di động  Ghose, Anindya  2019  Trẻ 381.142NG527
90   Giáo trình Thương mại điện tử  Nguyễn, Văn Hùng  2019  Tài chính 382.0951 073PH104
91   Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và an ninh quốc gia trong tình hình mới  Phạm, Ngọc Anh  2020  Chính trị Quốc gia 390.089D107
92   Vai trò của Kru Achar trong đời sống người Khmer ở Nam Bộ  Danh, Văn Nhỏ  2019  Văn hóa dân tộc 390.09 59723H103
93   Mạch nguồn văn hóa Tứ Trưng : Khảo cứu  Hải, Thanh  2019  Hội nhà văn 390.09 59793TR121
94   Đình Cần Thơ - Tín ngưỡng và nghi lễ  Trần, Phỏng Diều  2019  Hội nhà văn 390.095979TR121
95   Phong tục miệt Nam sông Hậu  Trần, Minh Thương  2020  Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 398.09 59742NG527
96   Từ văn hóa dân gian làng Quỳnh Khôi mở rộng ra văn hóa dân gian vùng đồng chiêm trũng (trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945) : Nghiên cứu, phê bình văn học  Nguyễn, Tân Cẩn  2019  Hội nhà văn 425.7V500
97   Từ nối trong Tiếng Anh  Vũ, Dung  2019  Dân trí 425.7V500
98   Giới từ trong Tiếng Anh  Vũ, Dung  2019  Dân trí 428.13 IELTSJ106
99   Perfect IELTS listening dictation. Vol.2  Jang, William  2019  Dân trí 428.2 IELTSJ106
100   Perfect IELTS Writing General Module : Bí kíp ẳm trọn điểm bài thi IELTS writing General  Jang, William  2019  Dân trí 428.2 IELTSJ106
101   Perfect IELTS vocabulary : Bí kíp chinh phục 4 kỹ năng trong kỳ thi IELTS  Jang, William  2019  Dân trí 428.2TR106
102   600 động từ bất quy tắc và cách dùng các thì trong tiếng Anh  Trang Anh  2019  Đại học Sư phạm 428.2TR106
103   Chinh phục cụm động từ tiếng Anh : Kiến thức đầy đủ - Dễ hiểu - Áp dụng nhanh. Hướng dẫn cách dùng các cụm động từ tiếng Anh thông dụng kèm bài tập vận dụng  Trang Anh  2020.  Đại học Sư phạm ; Công ty Văn hóa Huy Hoàng 495.922014PH104
104   Từ trái nghĩa tiếng Việt = Sách chuyên khảo  Phạm, Văn Lam  2020  Giáo dục 509K313
105   Kiến thức căn bản cần biết - Theo dòng lịch sử khoa học  Kiriow, Ivan  2020  Thế giới; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam 511.3H450
106   Giáo trình Toán logic  Hồ, Anh Minh  2019  Khoa học và Kỹ thuật 519.2NG527
107   Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán  Nguyễn, Cao Văn  2018  Đại học Kinh tế Quốc dân 523.1TR312
108   Một đêm = Une nuit  Trịnh, Xuân Thuận  2020  Nxb. Trẻ 523.8Đ116
109   Các chòm sao - Toàn cảnh về bầu trời đêm  Đặng, Vũ Tuấn Sơn (ch.b.)  2020  Thanh niên 541.076L120
110   Bài tập Hóa học đại cương. T.2, Cơ sở quy luật các quá trình hóa học  Lâm, Ngọc Thiềm  2019  Đại học Quốc gia Hà Nội 541.076L120
111   Bài tập Hóa học đại cương. T.1, Cơ sở cấu tạo chất  Lâm, Ngọc Thiềm  2019  Đại học Quốc gia Hà Nội 541.28076L120
112   Bài tập Hóa lí. T.1, Cơ sở hóa học lượng tử  Lâm, Ngọc Thiềm  2019  Đại học Quốc gia Hà Nội 541.36076L120
113   Bài tập Hóa lí. T.2, Cơ sở nhiệt động lực hóa học  Lâm, Ngọc Thiềm  2019  Đại học Quốc gia Hà Nội 613.2N100
114   Thức ăn, gen và văn hoá : Ẩm thực về với cội nguồn  Nabhan, Gary Paul  2019  Thế giới 615.852B204
115   Chữa lành ánh sáng bản thể  Brennan, Barbara Ann  2020  Thế giới ; Công ty Sách Thái Hà 621.56NG527
116   Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh  Nguyễn, Đức Lợi  2019  Khoa học và Kỹ thuật 629.2NG527
117   Thiết kế và tính toán ô tô  Nguyễn, Trọng Hoan  2019  Giáo dục 630.2086NG527
118   Lập trình PLC với RSLogix 5000  Nguyễn, Huy Phương  2019  Khoa học và Kỹ thuật 631.58L250
119   Bảo vệ môi trường trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản  Nguyễn, Hồng Minh  2020  Văn hoá dân tộc 633.10484L250
120   Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi giàu selen  Lê, Ninh (ch.b.)  2020  Hà Nội 633.8TR121
121   Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật trồng cây ăn trái và cây lương thực hữu cơ  Lê, Ninh (ch.b.)  2020  Hà Nội 635.4Đ116
122   Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật trồng các loại cây hương thảo  Trần, Thị Thanh Liêm  2020  Hà Nội 635.91585L250
123   Nông nghiệp xanh - sạch - Kỹ thuật trồng rau mầm  Đặng, Thảo Châu (b.s.)  2020  Hà Nội 636.2NG527
124   Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật trồng cây và hoa thuỷ sinh  Lê, Công Sĩ (b.s.)  2020  Hà Nội 641.3L200
125   Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật nuôi bò và biện pháp phòng trị bệnh  Nguyễn, Hùng Nguyệt  2020  Hà Nội 650.12CH500
126   100 triệu năm thực phẩm : Tổ tiên chúng ta đã ăn gì và tại sao điều đó lại quan trọng với chúng ta ngày nay?  Le, Stephen  2020  Thế giới 650.12H309
127   101 bí quyết làm giàu của người Do Thái  Chu, Tân Nguyệt  2019  Hồng Đức ; Công ty Sách MC Books 650.13TR561
128   Luật thành công chìa khóa vàng đánh thức ước mơ của bạn. Tập 2  Hill, Napoleon  2019  Hồng Đức 650.14T561
129   Kỹ năng mềm  Trương, Lương Kế  2018  Lao động; Công ty Văn hóa Sách Sài Gòn 650.1A102
130   Nhảy việc hoàn hảo : Toả sáng ở bất kỳ văn phòng nào bạn đến  Tưởng, Xảo Lâm  2019  Công thương 650.1B105
131   Hoàn thành = Finish :Kết thúc những gì bạn đã bắt đầu  Acuff, Jon  2020  Thanh niên 650.1FR107
132   Kẻ khôn đi lối khác : Lối đi của những người thành công nhờ tư duy phá cách và sự tinh quái  Banayan, Alex  2020  Thanh niên 650.1O-428
133   Thành công và may mắn = Success and luck :Vận may và chuyện hoang đường về tài năng  Frank, Robert H  2020  Trẻ 650B506
134   Sự thật trần trụi về kinh doanh, cuộc sống và tiền bạc  O'Leary, Kevin  2019  Hồng Đức 657.3PH104
135   Chín suy nghĩ sai lầm về công việc : Hướng dẫn thực chiến cho những lãnh đạo có tư duy độc lập  Buckingham, Marcus  2020  Trẻ 657.839V500
136   Báo cáo tài chính - Trình bày, phân tích, kiểm tra và kiểm toán  Phạm, Đức Cường  2018  Tài chính 657.9PH105
137   Kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại dịch vụ  Vũ, Thị Kim Anh  2020  Tài chính 657.9TR121
138   Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp  Phan, Trung Kiên  2015  Tài chính 658. 00951NG450
139   Hướng dẫn thực hành sổ kế toán và lập báo cáo tài chính  Trần, Mạnh Dũng  2019  Tài chính 658.022PH105
140   Bài học để đời từ những doanh nghiệp thất bại. T.1  Ngô, Hiểu Ba  2019  Hồng Đức 658.11CH500
141   Đi ra thế giới với người khổng lồ: Để doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trở thành đối tác thương hiệu toàn cầu  Phan, Văn Phương  2020  Thế giới 658.11G428
142   Khởi nghiệp 0 - 1 : Những điều không thể bỏ qua  Chu, Thụy Phong  2019  Hồng Đức 658.11H531
143   Tạo lập dấu ấn của bạn : Những bí kíp sáng tạo trong xây dựng doanh nghiệp  Glei, Jocelyn K  2019  Công Thương; Công ty Sách Alpha 658.11L206
144   Vươn ra khỏi thung lũng silicon : Một khoá học trực tuyến đã hỗ trợ các doanh nhân khởi nghiệp toàn cầu  Goldberg, Michael E  2019  Khoa học và kỹ thuật 658.3TR121
145   Kiến tạo môi trường khởi nghiệp  Huỳnh, Thanh Điền  2018  Thông tin và truyền thông 658.4012S310
146   Những đế chế công nghệ số = How they started digital : How 25 good ideas became spectacular digital business :25 ý tưởng độc đáo dẫn đến những đế chế công nghệ số thành công  Lester, David  2020  Thế giới 658.4022SN435
147   Đế chế Alibaba - Bí mật quản trị nhân lực để tạo ra một đội quân bách chiến bách thắng  Trần, Vĩ  2019  Hồng Đức; Công ty Sách MCBooks 658.4056D506
148   7 câu hỏi chiến lược = Seven Strategy Questions :Seven Strategy Questions  Simons, Robert  2019  Tài chính 658.4056M314
149   Đội nhóm trong mơ : Bí quyết gắn kết đội nhóm để đạt tới đỉnh cao  Snow, Shane  2019  Hồng Đức 658.4092D435
150   Quản trị trong thời khủng hoảng  Drucker, Peter F  2020  Công thương ; Công ty Sách Alpha 658.4092H511
151   Hùng mạnh hơn sau khủng hoảng = Why some companies emerge stronger and better from a crisis :7 bài học thiết yếu để vượt qua thảm họa  Mitroff, Ian I  2020  Công Thương 658.4092H521
152   Khơi nguồn năng lực lãnh đạo : 10 bài thực hành khởi nghiệp  Doyle, Shawn  2020  Hồng Đức 658.4092L427
153   25 bí quyết để trở thành nữ lãnh đạo tài ba – Cách phụ nữ trở thành tâm điểm  Humphrey, Judith  2019  Phụ nữ 658.409W201
154   Cách "sếp" nữ lãnh đạo - Sống sót & thành công trong giới kinh doanh  Hurley, Kathy  2019  Phụ nữ 658.45NG527
155   Thủ lĩnh bộ lạc = Tribal leadership: Levegaring Natural groups to build a thriving organization :Thuật lãnh đạo xuất chúng để đưa tổ chức vươn tới một tầm cao mới  Logan, Dave  2019  Hồng Đức 658.45NG527
156   Câu trả lời của người chiến thắng : Đáp án cho 74 câu hỏi khó nhất trong kinh doanh hiện đại  Welch, Jack  2019  Công thương ; Công ty Sách Alpha 658.45NG527
157   Kỹ năng giao tiếp kinh doanh. T.1  Nguyễn, Văn Hùng  2018  Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 658.4TR200
158   Kỹ năng giao tiếp kinh doanh. T.2  Nguyễn, Văn Hùng  2018  Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 658.85SM314
159   Kỹ năng giao tiếp kinh doanh. T.3  Nguyễn, Văn Hùng  2019  Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 658.872M109
160   Liên tục tăng trưởng 2 con số : Những công ty lớn đã thành công như thế nào ? Bạn cũng có thể làm được !  Treacy, Michael  2019  Nxb. Hồng Đức; Hội Luật gia Việt Nam 658.8H100
161   Nghệ thuật bán hàng bằng câu chuyện = Sell with a story  Smith, Paul  2019  Hồng Đức 658K112
162   Từ đam mê nhỏ đến "cát-xê" lớn : Influencer marketing trong thời đại số  Lê, Đoàn Tú Uyên  2019  Thanh niên 731.892943 09597TR106
163   30 ngày giải mã chiến lược marketing online thành công  Martin, Gail Z  2019  Phụ nữ 796.334 092H109
164   Tâm lý học tiếp thị  Hà, Thánh Quân  2020  Thế giới 796.334 094672H509
165   Triết lý kinh doanh của Kyocera  Kazuo, Inamori  2020  Công Thương ; Công ty Sách Thái Hà 796.815092P428
166   Nghệ thuật tạo tác tượng Phật trong các ngôi chùa Việt  Trang, Thanh Hiền  2019  Hà Nội 807.1NG527
167   Pelé - Cuộc đời và thời đại = Pelé - His life and times  Harris, Harry  2020  Trẻ 891.7344T100
168   Phong cách Barcelona = The Barcelona way :Giải mã ADN của nền văn hoá chiến thắng  Hughes, Damian  2019  Trẻ 895.11008A105
169   Lý Tiểu Long - Một cuộc đời phi thường = Bruce Lee : A life  Polly, Matthew  2019  Văn hóa - Văn nghệ Tp. HCM 895.609NG527
170   Dạy học Ngữ văn theo định hướng năng lực  Nguyễn, Trọng Hoàn  2019  Chính trị Quốc gia 895.922 8403NG112
171   Đọc và dạy M. Sôlôkhôp ở Việt Nam : Chuyên luận  Tạ, Hoàng Minh  2020  Đại học quốc gia Hà Nội 895.92209NG527
172   Thơ Đường tuyển dịch  An, Ba Phường Nữ  2019  Văn học 915.97 00222L250
173   Nhật Bản - Từ mỹ học đến văn chương  Nguyễn, Phương Khánh  2018  Đại học Quốc gia Hà Nội 915.971L250
174   Ngày trở về : Mẹ ơi, con là người Việt Nam    2020  Trẻ 915.973L250
175   Nhận diện các xu hướng vận động và phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay  Nguyễn, Thế Kỷ  2019  Chính trị Quốc gia 915.978L250
176   Việt Nam dọc miền du ký. T.1 : Hành trình khám phá mọi miền đất nước hình chữ S xinh đẹp bằng tranh vẽ  Lê, Rin  2020  Lao động ; Công ty Sách Thái Hà 945A107
177   Khám phá Việt Nam vùng Tây Bắc  Lê, Khôi  2019  Hồng Đức 947A107
178   Khám phá Việt Nam vùng Duyên Hải Bắc Bộ  Lê, Khôi  2019  Hồng Đức 952A107
179   Khám phá Việt Nam vùng Biển Đảo Tây Nam  Lê, Khôi  2019  Hồng Đức 959.7012NG527
180   Khám phá đất nước Italia  Anh Thơ  2019  Hồng Đức 959.70272Đ450
181   Khám phá đất nước Italia  Anh Thơ  2019  Hồng Đức 959.7029 092G111
182   Khám phá đất nước Italia  Anh Thơ  2019  Hồng Đức 959.7029Đ450
183   Hùng Vương Thánh tổ ngọc phả = 雄王聖祖玉譜搜考 :Sửu khảo  Nguyễn, Đức Tố Lưu  2020  Dân trí 959.7029Đ450
184   Đàng Trong thời chúa Nguyễn - Kinh tế, văn hóa, xã hội  Đỗ, Bang  2020  Tri thức 959.7029NG527
185   Vua Gia Long ; Sách tham khảo  Gaultier, Marcel  2020  Thế giới 959.703092L434
186   Đàng Trong thời chúa Nguyễn - Xác lập chủ quyền và bộ máy nhà nước  Đỗ, Bang (ch.b.)  2020  Tri thức 959.703H419
187   Tư tưởng canh tân đất nước dưới triều Nguyễn  Đỗ, Bang  2019  Khoa học Xã hội 959.731NG527
188   Kinh tế và xã hội Việt Nam dưới các vua triều Nguyễn  Nguyễn, Thế Anh  2019  Hội Nhà văn ; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam 959.754V500
189   Paul Doumer, toàn quyền Đông Dương (1897 - 1902) : Bàn đạp thuộc địa  Lorin, Amaury  2020  Thế giới ; Công ty Sách Omega Việt Nam 959.799V561
190   Một chiến dịch ở Bắc Kỳ : Gồm 232 hình khắc và phụ bản ảnh do chính tác giả chụp  Hocquard  2020  Văn học ; Công ty Đông A 959.7D511
191   Chuyện quanh quanh Dâm Đàm : Khảo cứu  Nguyễn, Ngọc Tiến  2019  Trẻ 959.7H407
192   Bình Định - Danh thắng và di tích  Vũ, Minh Giang  2020  Hồng Đức; Công ty tri thức Văn hóa Sách Việt Nam 959.7NG527
193   Chuyện cũ ở Sốc - Trăng. T.1  Vương, Hồng Sển  2020  Nxb. Trẻ 959.799V561
194   Tiểu luận về dân Bắc kỳ  Dumoutier, Gustave  2020  Hà Nội ; Công ty Sách Omega 959.7D511
195   Đại Nam quốc cương giới vựng biên  Hoàng, Xuân Xứng  2020  Hà Nội 959.7H407
196   Tạp ghi Việt sử địa. T.3  Nguyễn, Đình Đầu  2020  Nxb. Trẻ 959.7NG527
Hướng dẫn khai thác thư viện số