Sách mới tháng 7/2020

Tất cả đã có tại phòng Lưu hành 1 (A3.301) và Lưu hành 2 (A3.302), mời bạn đón đọc:

STT

Nhan đề

Tác giả

Năm XB

Nhà XB

Môn loại

1

  Những cuốn sách thay đổi lịch sử

 Collins, Cha Michael

 2020

 Dân trí; Công ty Văn hóa Đông A

002C428

2

  Thời đại công nghệ 4.0

 

 2019

 Hồng Đức

004TH461

3

  Chính sách an ninh mạng trong quan hệ quốc tế hiện nay và đối sách của Việt Nam : Sách tham khảo

 Nguyễn, Việt Lâm (ch.b)

 2019

 Chính trị Quốc gia Sự thật

005.8NG527

4

  Bảo mật thông tin - mô hình và ứng dụng

 Nguyễn, Xuân Dũng

 2007

 Thống kê

005.8NG527

5

  Kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

 Trần, Giang Sơn (d.)

 2019

 Hồng Đức

006.3TR121

6

  Các tuyệt chiêu Adobe Illustrator CS5 - Thực hành bằng hình minh họa

 Comp, VL

 2012

 Từ điển Bách Khoa

006.6C429

7

  Văn hóa cư dân biển đảo Việt Nam : Thư mục các công trình nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn

 Vũ, Quang Dũng

 2019

 Hội nhà văn

016.39009 597V500

8

  Từ điển thuật ngữ báo chí - xuất bản Anh - Nga - Việt = Trilingual dictionary of terms related to journalism and publishing (English - Russian - Vietnamese)

 Quang Đạm

 2010

 Thông tin và Truyền thông

070.03QU106

9

  Việt Nam qua tuần san Indochine 1941-1944

 Surmer, André

 2019

 Thế giới ; Công ty Sách Omega Việt Nam

070.4499 597S521

10

  Triết học = Philosophy: Khái lược những tư tưởng lớn

 Lê, Ngọc Tân dịch

 2019

 Dân trí; Công ty Văn hóa Đông A

100L250

11

  Cửa hiệu triết học = The Philosophy shop :Những ý tưởng, suy luận logic, hoạt động thú vị hướng ta vào tư duy thấu suốt, triết lý - kiến giải cuộc sống

 Worley, Peter

 2019

 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh

100W434

12

  Từ điển vô thần luận

 Cung, Kim Tiến

 2006

 Phương Đông

103C513

13

  Lời thần chú, bùa - ngải trong dân gian, sách cổ Thái = Koãm măn muỗn tãy. Quyển 1

 Hoàng, Trần Nghịch

 2019

 Sân khấu

133.44089 9591H407

14

  Lời thần chú, bùa - ngải trong dân gian, sách cổ Thái = Koãm măn muỗn tãy. Quyển 2

 Hoàng, Trần Nghịch

 2019

 Sân khấu

133.44089 9591H407

15

  Lên đồng - Hành trình của thần linh và thân phận

 Ngô, Đức Thịnh

 2019

 Đại học Quốc gia Hà Nội

133.91NG450

16

  Tâm lý học - Khái lược những tư tưởng lớn = Psychology

 Kindersley, Dorling

 2019

 Dân trí

150K311

17

  Nghệ thuật ghi chép trong 1 phút : Để bạn thực sự trở nên thông minh

 Takashi Ishii

 2018

 Phụ nữ

153.14T103

18

  Rèn luyện kỹ năng tư duy logic trong 1 phút

 Katsumi Nishimura

 2019

 Phụ nữ

153.42K110

19

  Rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề trong 1 phút

 Katsumi Nishimura

 2019

 Phụ nữ

153.43K110

20

  Nghệ thuật lôi cuốn đối phương trò chuyện trong 1 phút

 Takashi Ishii

 2019

 Phụ nữ

153.6T103

21

  20 - 30 tuổi - mười năm vàng quyết định bạn là ai

 Kim, Chính Hạo

 2019

 Văn học

158.0842K310

22

  151 ý tưởng giúp cải thiện kỹ năng bản thân

 Dittmer, Robert E

 2019

 Phụ nữ

158.26D314

23

  Trở thành người ảnh hưởng = Becoming a person of influence : How to positively impact the lives of others

 Maxwell, John C

 2019

 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt

158.2M111

24

  Quyết đoán trong 1 phút : Cuộc sống của bạn sẽ thay đổi trong tích tắc! Cách để quyết đoán trong 1 phút

 Takashi Ishii

 2019

 Phụ nữ

158.2Takashi

25

  Học tập theo đạo đức Bác Hồ

 Tòng, Văn Hân (s.t, b.dịch, g.thiệu)

 2019

 Hội nhà văn

170T431

26

  Đạo trị nước trong tư tưởng Khổng - Mạnh : Sách chuyên khảo

 Cao, Xuân Long

 2019

 Đại học Quốc gia thành phố HCM

181.112C108

27

  Tư tưởng triết học của Nguyễn An Ninh

 Cao, Xuân Long (ch.b.)

 2019

 Đại học Quốc gia tp. HCM

181.197C108

28

  Từ điển triết học Habermas

 Edgar, Andrew

 2018

 Khoa học xã hội

193.03E201

29

  Tôn giáo = Religions : Khái lược những tư tưởng lớn

 Nguyễn, Minh dịch

 2019

 Dân trí; Công ty Văn hóa Đông A

200NG527

30

  Tư duy đạo đức - Vì sao những người tốt bị chia rẽ bởi chính trị và tôn giáo : Sách tham khảo

 Haidt, Jonathan

 2019

 Chính trị Quốc gia ; Công ty Sách Thái Hà

201.615H103

31

  Nghi lễ Phật giáo liên quan đến vòng đời người : Qua khảo sát tại chùa Tri Chỉ, xã Tri Trung, Phú Xuyên, Hà Nội

 Vũ, Quang Liễn

 2019

 Hội nhà văn

294.309 59731V500

32

  Niên giám Thông tin Khoa học xã hội. Tập 14

 Phí, Vĩnh Tường (ch.b.)

 2019

 Khoa học Xã hội

300PH300

33

  Nhân học & cuộc sống. T.6

 GS.TS. Ngô, Văn Lệ

 2019

 Đại học Quốc gia Tp.HCM

301NG450

34

  Góp phần nghiên cứu văn hóa và tộc người

 Nguyễn, Từ Chi

 2018

 Văn hóa dân tộc

305.8009 597NG527

35

  Văn hóa Thái Việt Nam

 Cầm, Trọng

 2018

 Văn học

305.895 910597C120

36

  Văn hóa tộc người Si La ở Việt Nam

 Ma, Ngọc Dung (ch.biên)

 2019

 Văn hóa dân tộc

305.8954M100

37

  Văn hóa Rơ Măm

 Nguyễn, Thị Ngân

 2019

 Văn hóa dân tộc

305.89593NG527

38

  Di sản văn hóa Chăm = Heritage of Chăm culture = Le patrimoine culturel Chăm

 Nguyễn, Văn Kự

 2019

 Thế giới

305.89922 0597NG527

39

  Văn hóa và sự phát triển các dân tộc ở Việt Nam

 Nông, Quốc Chấn (b.soạn, t.chọn)

 2018

 Văn hóa dân tộc

306.09 597N455

40

  Xây dựng và phát triển thành phố thông minh bảo đảm các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

 Nguyễn, Văn Thành

 2018

 Chính trị Quốc gia

307.76 09597NG527

41

  Đô thị - Những vấn đề tiếp nối

 Nguyễn, Minh Hòa

 2019

 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

307.76NG527

42

  Niên giám thống kê Bình Dương 2018 = Statistical yearbook of Binh Duong 2018

 

 2019

 Cục Thống kê Bình Dương

315.9774C506

43

  Niên giám thống kê 2018 = Statistical yearbook of Vietnam 2018

 

 2019

 Thống kê

315.97T455

44

  Phòng, chống "diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng : Sách chuyên khảo

 Nguyễn, Bá Dương (ch.b.)

 2020

 Quân đội nhân dân

320.09597NG527

45

  Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo

 Nguyễn, Bá Dương (ch.b.)

 2020

 Quân đội nhân dân

320.09597NG527

46

  Chính trị = Politics : Khái lược những tư tưởng lớn

 Bích Thu

 2019

 Dân trí; Công ty Văn hóa Đông A

320.5B302

47

  Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình giai đoạn hiện nay

 Đặng, Văn Tin

 2019

 Lý luận Chính trị

324.2597 075Đ116

48

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự vận dụng trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay

 Lê, Khả Phiêu

 2019

 Chính trị Quốc gia

324.2597 075L250

49

  Hồ Chí Minh - Người xây dựng Đảng Cộng sản và chính quyền nhà nước kiểu mới Việt Nam

 Trần, Đình Huỳnh

 2020

 Hà Nội

324.2597 075TR121

50

  Chính trường Hoa Kỳ : Lịch sử đảng phái

 Reichley, A. James

 2019

 Thế giới

324.27309R201

51

  Nhận thức của Trung Quốc về sức mạnh quốc gia : Sách tham khảo

 Đinh, Thị Hiền Lương (ch.b.)

 2019

 Chính trị Quốc gia Sự thật

327.51Đ312

52

  Việt Nam - Hàn Quốc: 25 năm hợp tác, phát triển (1992-2017) và triển vọng đến năm 2022

 Nguyễn, Văn Lan (ch.b.)

 2019

 Chính trị Quốc gia Sự thật

327.597 05195NG527

53

  Ngoại giao giữa Việt Nam và các nước Phương Tây dưới triều Nguyễn (1802 - 1858)

 Trần, Nam Tiến

 2019

 Khoa học Xã hội

327.597TR121

54

  Trường phái kinh tế học Áo - Lược khảo

 Butler, Eamonn

 2019

 Tri thức

330.157B522

55

  Ứng xử với Trung Quốc = Dealing with China :Góc nhìn trong cuộc về siêu cường kinh tế mới

 Paulson, Henry M

 2019

 Hồng Đức

330.951P111

56

  Kinh tế thương nghiệp Việt Nam dưới triều Nguyễn

 Đỗ, Bang

 2019

 Khoa học Xã hội

330.9597Đ450

57

  Kinh tế tư nhân ở Việt Nam trong 30 năm đổi mới (1986-2016)

 Lê, Quốc Lý (ch.b.)

 2019

 Lý luận Chính trị

330.9597L250

58

  Kinh tế học - Khái lược những tư tưởng lớn = Economic

 Kindersley, Dorling

 2019

 Dân trí

330K311

59

  Du nhập nghề mới :Thích ứng của người nông dân trong điều kiện công nghiệp hóa : Trường hợp làng Đại Tự, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

 Nguyễn, Đình Phúc

 2019

 Văn hóa dân tộc

331.7009 59731NG527

60

Tài chính có cứu vãn được thế giới? : Giành lại quyền kiểm soát đồng tiền để phục vụ lợi ích chung

 Badré, Bertrand

 2019

 Trẻ

332.042B102

61

  Ngân hàng số: Từ đổi mới đến cách mạng = Digital banking: from evolution to revolution

 Hoàng, Công Gia Khánh

 2019

 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

332.178H407

62

  Monograph customary law and precendent

 Phan, Nhật Thanh

 2017

 Hong Duc Publishing Vietnam Lawyers' Association

332.1PH105

63

  Hiểu hết về tiền = How money works

 Sims, Julian

 2019

 Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam

332.4S310

64

  Đầu tư chứng khoán theo chỉ số = The little book of common sense investing, updated and revised: The only way to guarantee your fair share of stock market returns

 Bogle, John C

 2019

 Công Thương ; Công ty Sách Thái Hà

332.6327B427

65

  Triệu phú môi giới bất động sản

 Keller, Gary

 2019

 Hồng Đức

333.33K201

66

  Các học thuyết về giá trị thặng dư. P.1

 C. Mác

 2018

 Chính trị Quốc gia Sự thật

335.412M109

67

  Các học thuyết về giá trị thặng dư. P.2

 C. Mác

 2018

 Chính trị Quốc gia Sự thật

335.412M109

68

  Các học thuyết về giá trị thặng dư. P.3

 C. Mác

 2018

 Chính trị Quốc gia Sự thật

335.412M109

69

  Chăm lo lợi ích, hạnh phúc và phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

 2018

 Chính trị Quốc gia Sự thật

335.4346CH114

70

  Tư bản phê phán khoa kinh tế chính trị. T.1.Q.1, Quá trình sản xuất của Tư bản

 Marx, Karl

 2019

 Chính trị Quốc gia

335.4M109

71

  Tư bản phê phán khoa kinh tế chính trị. T.2.Q.2, Quá trình lưu thông của Tư bản

 Marx, Karl

 2019

 Chính trị Quốc gia

335.4M109

72

  Tư bản phê phán khoa kinh tế chính trị. T.3.Q.3, Toàn bộ quá trình sản xuất Tư bản chủ nghĩa; Ph.2: Chương XXIX - LII

 Marx, Karl

 2019

 Chính trị Quốc gia

335.4M109

73

  Công nghiệp tương lai = The industries of the future

 Ross, Alec

 2019

 Trẻ

338.064R434

74

  Phát triển mô hình phân phối sản phẩm nông sản hữu cơ tại Việt Nam

 Trịnh, Thị Thanh Thủy

 2018

 Công thương

338.17 09597TR312

75

  Du lịch dựa vào cộng đồng và sự biến đổi văn hoá địa phương : Nghiên cứu trường hợp một số điểm du lịch tỉnh Hoà Bình

 Đặng, Thị Diệu Trang

 2019

 Hội Nhà văn

338.47 9159719Đ116

76

  Titan: Gia tộc Rockefeller : Thiên anh hùng ca về một gia tộc bí ẩn, một đế chế lẫy lừng trong ngành dầu mỏ

 Chernow, Ron

 2020

 Thế giới

338.7622 3382092CH206

77

  Phát triển hệ thống phân phối của doanh nghiệp Việt Nam sang các nước thuộc tiểu vùng Sông Mê Kông

 Phạm, Văn Kiệm (ch.b.)

 2019

 Công thương

338.888PH104

78

  Lịch sử chuyển biến kinh tế - xã hội ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam giai đoạn 1993 - 2008

 Huỳnh, Đức Thiện

 2019

 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

338.95977H531

79

  Thực hiện, áp dụng và giải thích pháp luật ở Việt Nam

 Nguyễn, Minh Đoan

 2019

 Chính trị Quốc gia Sự thật

340.597NG527

80

  Giáo trình tư pháp quốc tế

 Bành, Quốc Tuấn

 2017

 Chính trị Quốc gia

340.9B107

81

  Tìm hiểu về toà trọng tài thường trực La Hay

 Bành, Quốc Tuấn

 2019

 Chính trị Quốc gia Sự thất

341.5222B107

82

  Chỉ dẫn, tra cứu áp dụng Luật Tố tụng hành chính năm 2015 : Sách tham khảo

 Nguyễn, Trí Tuệ

 2019

 Công an Nhân dân

342.597 02638NG527

83

  Phán quyết điển hình của cơ quan tài phán quốc tế : Sách tham khảo

 Bành, Quốc Tuấn (ch.b.)

 2018

 Chính trị Quốc gia - Sự thật

343.096026B107

84

  Những điều cần biết về sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm

 

 2018

 Công thương

343.597 078661NH556

85

  Hỏi - đáp Pháp luật về quản lý ngoại thương

 Đồng, Thị Thu Thủy

 2019

 Công Thương

343.597087 02638Đ455

86

  Bình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

 Phạm, Mạnh Hùng TS

 2018

 Lao động

345.597 002632PH104

87

  Trách nhiệm hình sự và loại trừ trách nhiệm hình sự : Sách chuyên khảo

 Trịnh, Tiến Việt

 2019

 Chính trị QUốc gia Sự thật

345.59704TR312

88

  Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015

 Nguyễn, Thúy Hiền

 2019

 Lao động

347.597 002638NG527

89

  Kinh nghiệm tổ chức quản lý nông thôn Việt Nam trong lịch sử

 Phan, Đại Doãn

 2020

 Hồng Đức

352.14 09597PH105

90

  Xây dựng mô hình chính phủ nhỏ, xã hội lớn - Xu hướng trên thế giới và những vấn đề đặt ra ở Việt Nam hiện nay

 Nguyễn, Khánh Lý (ch.b.)

 2019

 Chính trị Quốc gia Sự thật

352.2 09597NG527

91

  Đường lối quân sự của Đảng - Lịch sử hình thành, phát triển và nội dung cơ bản

 Vũ, Quang Hiển

 2019

 Chính trị Quốc gia

355.009 597V500

92

  Phòng, chống "diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực quốc phòng : Sách chuyên khảo

 Nguyễn, Bá Dương (ch.b.)

 2020

 Quân đội nhân dân

355.033 0597NG527

93

  Tiểu đoàn Nữ biệt động Lê Thị Riêng trong Tổng tấn công và Nổi dậy Tết Mậu Thân 1968

 Hồ, Sơn Điệp

 2019

 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

355.3432 08209597H450

94

  Pháp sư và nhà tiên tri = The wizard and the prophet: Two remarkable scientists and their dueling vision to shape tomorrows world :Hai quan điểm đối lập định hình tương lai nhân loại

 Mann, Charles C

 2019

 Đại học Kinh tế Quốc dân ; Công ty Văn hóa Huy Hoàng

363.7 0092273M107

95

  Hướng đến cuộc sống carbon thấp, thân thiện với môi trường

 Chu, Truyền Lâm

 2019

 Thanh Niên

363.737CH500

96

  Sự hiện diện của thành viên Tam Điểm tại Việt Nam

 Trần, Thu Dung

 2020

 Hội nhà văn

366.109597TR121

97

  Giáo trình Bảo hiểm

 Nguyễn, Đăng Tuệ

 2019

 Bách khoa Hà Nội

368NG527

98

  Nhà trường Pháp ở Đông Dương

 Trịnh, Văn Thảo

 2019

 Tri thức

370.9597TR312

99

  Kỷ luật tích cực trong lớp học : Xây dựng sự tôn trọng, tinh thần hợp tác và trách nhiệm trong lớp học

 Nelsen, Jane

 2019

 Phụ nữ ; Sakura Montessori International School

371.53N201

100

  Thương nhân Việt Nam xưa - Vấn đề, nhân vật và giai thoại

 Nguyễn, Thanh Tuyền

 2019

 Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh

381.0922 597NG527

101

  Nâng cao năng lực phân phối hàng hoá của Việt Nam tại thị trường nội địa

 Phạm, Hồng Tú (ch.b.)

 2018

 Công thương

381.09597PH104

102

  Cách tạo ra những sản phẩm trường tồn

 Holiday, Ryan

 2019

 Thế giới ; Công ty Sách Alpha

381.1H428

103

  Tăng cường thuận lợi hoá thương mại của Việt Nam trong cộng đồng kinh tế ASEAN

 Phạm, Văn Kiệm (ch.b.)

 2018

 Công thương

382.09597PH104

104

  Nâng cao năng lực áp dụng biện pháp tự vệ của Việt Nam trong thương mại quốc tế

 Trịnh, Thanh Thủy (ch.b.)

 2019

 Công thương

382.309597TR312

105

  Tác động của Hiệp định Thương mại Tự do đến phát triển nông nghiệp ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

 Võ, Thị Kim Thu (ch.b.)

 2019

 Lý luận Chính trị

382.71 09597V400

106

  Những điều cần biết và hướng dẫn thực hiện quy tắc xuất xứ theo Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Ấn Độ, ASEAN - Úc - Niudilan và ASEAN - Hàn Quốc

 Đỗ, Thị Hương (ch.b.)

 2019

 Công thương

382.9Đ450

107

  Biển Việt Nam và các mối giao thương biển

 Nguyễn, Văn Kim

 2019

 Đại học Quốc gia Hà Nội

387.509597NG527

108

  Nhân sinh dưới bóng đại ngàn : Những mỹ tục của người Thái Tây Bắc

 Trần, Vân Hạc

 2019

 Hội nhà văn

390.089 9591TR121

109

  Tìm hiểu văn hóa dân gian dân tộc Tà Ôi

 Trần, Nguyễn Khánh Phong

 2018

 Văn hóa dân tộc

390.089 9593TR121

110

  Một góc nhìn văn hóa dân gian dân tộc Tà Ôi

 Trần, Nguyễn Khánh Phong

 2019

 Sân khấu

390.089 9593TR121

111

  Luật tục và tri thức bản địa của người Tà Ôi ở Việt Nam

 Trần, Nguyễn Khánh Phong

 2019

 Hội nhà văn

390.089 9593TR121

112

  Lễ cấp sắc của người Dao ở Việt Nam

 Bàn, Tuấn Năng

 2019

 Hội nhà văn

390.089B105

113

  Luật tục của người Dao Tiền

 Bàn, Thị Kim Cúc

 2019

 Hội nhà văn

390.089B105

114

  Bếp lửa trong đời sống người Si La ở Lai Châu

 Đoàn, Trúc Quỳnh

 2018

Hướng dẫn khai thác thư viện số