Tác phẩm văn học tháng 04/2019

Giới thiệu những Tác phẩm văn học vừa được bổ sung trong tháng 04/2019

 

STT

Nhan đề

Tác giả

Năm XB

Nhà XB

Môn loại

1

  Giai thoại dân gian Việt Nam

 Trường, Giang (b.s.)

 2019

 Thanh niên

398.2 09597TR561

2

  Thần thoại Việt Nam chọn lọc

 Phạm, Trường Khang (t.ch,b.s.)

 2019

 Thanh Niên

398.209597H407

3

  Hợp tuyển truyện cổ tích Việt Nam

 Lữ, Huy Nguyên

 2018

 Văn học

398.209597L550

4

  Thần thoại thế giới chọn lọc

 Phạm, Trường Khang (t.ch,b.s.)

 2019

 Thanh Hóa

398.2PH104

5

  Kẻ trộm ký ức : Tiểu thuyết

 Colin, Emily

 2018

 Văn học; Công ty Văn hóa Đinh Tị

813.6C428

6

  Những năm tháng không thể nào quên : Hồi ức

 Võ, Nguyên Giáp

 2018

 Trẻ

895.922 83403V400

7

  Bầu trời không chỉ có màu xanh : Tự truyện

 Lý, Quí Trung

 2018

 Nxb. Trẻ

895.922 8403L600

8

  Bão biển : Tập kịch

 Vương, Lan

 2018

 Văn học

895.922234V561

9

  Vũ Trinh và Lan Trì kiến văn lục

 Trần, Thị Băng Thanh

 2018

 Đại học Sư phạm

895.92232TR121

10

  Hữu Mai toàn tập. Tập 1 : Tiểu thuyết

 Trần, Hữu Mai

 2018

 Văn học

895.922334TR121

11

  Hữu Mai toàn tập. Tập 2 : Tiểu thuyết

 Trần, Hữu Mai

 2018

 Văn học

895.922334TR121

12

  Hữu Mai toàn tập. Tập 3 : Tiểu thuyết

 Trần, Hữu Mai

 2018

 Văn học

895.922334TR121

13

  Hữu Mai toàn tập. Tập 4 : Tiểu thuyết

 Trần, Hữu Mai

 2018

 Văn học

895.922334TR121

 

Hướng dẫn khai thác thư viện số