• Giới thiệu sách

    Thư viện xin gửi đến Quý bạn đọc cuốn sách: “La Cochinchine religieuse” (Tôn giáo vùng Nam Kỳ), tác giả Louvet, L.E, xuất bản 1885. Cuốn sách viết bằng tiếng Pháp gồm 2 tập (16 chương). Nội dung cuốn sách xoay quanh vấn đề về tôn...

  • Danh mục sách mới quý 4/2015

    Trung tâm Thông tin - Thư viện kính gửi đến quý bạn đọc danh mục sách mới quý 4 - năm 2015. Danh mục này được chia theo từng lĩnh vực, quý bạn đọc quan tâm có thể liên hệ Thư viện để ghi mượn và giới thiệu cho mọi người cùng...