• Sách điện tử (Ebook) tháng 9/2021

  Trung tâm Học liệu (TTHL) xin giới thiệu đến Quý bạn đọc Danh mục sách điện tử (ebook) ngoại văn tháng 9/2021. Để sử dụng tài liệu này, Quý bạn đọc vui lòng truy cập tại trang "Học liệu số" theo địa chỉ: http://viewer.tdmu.edu.vn/....

 • Sách điện tử (Ebook) tháng 8/2021

  Trung tâm Học liệu (TTHL) xin giới thiệu đến Quý bạn đọc Danh mục tài liệu được số hóa từ những tài liệu cũ có giá trị. Để sử dụng tài liệu này, Quý bạn đọc vui lòng truy cập tại trang "Học liệu số" theo địa chỉ:...

 • Sách Âm nhạc

  Tất cả đã có tại phòng Lưu hành 1 (A3.301), mời bạn đón đọc:

 • Sách mới Tháng 1-2/2021

  Tất cả đã có tại phòng Lưu hành 1 (A3.301) và Lưu hành 2 (A3.302), mời bạn đón đọc:

 • Sách mới tháng 12/2020

  Tất cả đã có tại phòng Lưu hành 1 (A3.301) và Lưu hành 2 (A3.302), mời bạn đón đọc:

 • Sách mới tháng 11/2020

  Tất cả đã có tại phòng Lưu hành 1 (A3.301) và Lưu hành 2 (A3.302), mời bạn đón đọc:

 • Sách mới tháng 10/2020

  Tất cả đã có tại phòng Lưu hành 1 (A3.301) và Lưu hành 2 (A3.302), mời bạn đón đọc:

 • Tác phẩm văn học mới tháng 8/2020

  Tất cả đã có tại phòng Lưu hành 2 (A3.302), mời bạn đón đọc:

 • Sách mới tháng 8/2020

  Tất cả đã có tại phòng Lưu hành 1 (A3.301) và Lưu hành 2 (A3.302), mời bạn đón đọc:

 • Tác phẩm văn học tháng 7/2020

  Tất cả đã có tại phòng Lưu hành 2 (A3.302), mời bạn đón đọc: