Tác phẩm văn học tháng 06/2019

STT
Nhan đề
Tác giả
Năm XB
Nhà XB
Môn loại
1
Bố già = The godfather
Puzo, Mario
2018
Văn học
813P534
2
Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới = The greatest saleman in the world :Hành trình tìm về sức mạnh vô biên :Viết tiếp câu chuyện người bán hàng vĩ đại nhất thế giới. T.2
Mandino, Og
2018
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
818.5403M105
3
Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari = The monk who sold his Ferrari :Hành trình tìm về sức mạnh vô biên
Sharma, Robin
2018
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
818.5403SH109
4
Catalonia - Tình yêu của tôi
Orwell, George
2018
Đà Nẵng
823.912O-434
5
Tiếng nói : Một cơn khủng hoảng
Linda Lê
2017
Đà Nẵng
848.9203L311
6
Cơn cao hứng đánh giá ngàn vàng : Tập truyện trào phúng
Lê, Thiếu Nhơn
2019
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
895.922 3014L250
7
K : Tập truyện ngắn
Bùi, Quang Thắng
2018
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
895.9223014B510
8
Những đô thị buồn : Tập truyện ngắn
Kai Hoàng
2018
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
895.9223014K103
9
Chỉ là gió trên cánh đồng : Tập truyện
Nguyễn, Hoàng Anh Thư
2017
Văn hóa Văn nghệ tp. Hồ Chí Minh
895.9223014NG527
10
Oán thù trớ trêu : Tiểu thuyết hình sự
Lại, Văn Long
2019
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
895.92234L103
11
Người chết thuê
Thái Cường
2019
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
895.92234TH103
12
Giữa những khoái lạc khổ đau : Tiểu thuyết
Trà Đóa
2017
Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh
895.92234TR100
13
Chúng ta không yêu như chúng ta từng nghĩ : Tiểu thuyết
Trần, Nguyễn Hoàng Trâm
2018
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
895.92234TR121
14
Bâng quơ một thời Hà Nội : Tản văn
Đỗ, Phấn
2018
Trẻ
895.92284Đ450
15
"Về thu xếp lại..." : Tản văn
Đỗ, Hồng Ngọc
2019
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
895.92284Đ450
 
Hướng dẫn khai thác thư viện số