Chiến lược phát triển con người với mô hình V-3T: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của tài liệu Chiến lược phát triển con người với mô hình V-3T, phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về trí lược và tài lược thông qua các nội dung cụ thể sau: Thông minh hay không thông minh, sức mạnh của trí năng, sơ lược về cấu trúc não bộ của con người, quy trình luyện trí, tài năng trong cuộc sống, quy trình rèn tài, chiến lược rèn tài, tài lược cho tương lai và kinh doanh,... Mời các bạn cùng tham khảo.