Khảo sát quá trình điều chế hạt Nano Chitosan-Tripolyphosphat

Chitosan được sử dụng làm nguyên liệu điều chế hạt nano chitosan vì những tính chất ưu việt của nó ở kích thước nano. Chitosan là dạng deacetyl hóa từ chitin, có cấu trúc polysaccharide, được tìm thấy ở loài động vật giáp xác, côn trùng và một vài loại nấm. Với nhiều tính năng như tính tương thích sinh học, phân hủy sinh học, bám dính màng và không độc hại, nó trở thành nguyên liệu cho nhiều ứng dụng dược sinh học. Trong bài báo này trình bày nghiên cứu quá trình điều chế hạt Nano Chitosan-Tripolyphosphat. Mời tham khảo.