Mưu trí thời Tần - Hán: Chương 85 - 86 /Đường Nhạn Sinh, Bạo Thúc Diễm, Chu Chính Thư; Ông Văn Tùng dịch

Tiếp nối thời Xuân Thu chiến quốc là thời kì Tần Hán. Đây là thời kì Trung Quốc chia cắt, tiêu diệt rồi thống nhất, đã có trung ương tập quyền. Lịch sử cũng như thương trường, mạnh được yếu thua, thanh lọc loại trừ nhau. Góp nhặt những mưu trí của người xưa áp dụng cho thương trường ngày nay hẳn có nhiều điều hữu hiệu. (Bạn đọc có thể tìm đọc và sử dụng tài liệu dạng giấy tại Thư viện Trường ĐH Thủ Dầu Một. Phòng A3.201, kí hiệu xếp giá: 951.0072 Đ561).
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.