NGHÈO DƯỚI CHIỀU KÍCH THU NHẬP –CHI TIÊU VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH TRONG THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO CỦA TỈNH BÌNH DƯƠNG /PHẠM THỊ LAN TRINH, NGUYỄN THỊ TUYẾT THANH, PHẠM GIAO TIỂU ÁI, TẠP CHÍ ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT, SỐ2(41),2019,TR.23-30

Bài nghiên cứu nàyphân tích khía cạnh thu nhập -chi tiêu của hộnghèo tại tỉnh Bình Dương từsốliệu khảo sát 900 hộnghèo và cận nghèo. Kết quảnghiên cứu cho thấythu nhập của hộnghèo tại Bình Dương cao hơn mức trung bình của cảnước, dao động ởmức 4,319,707 đồng/tháng tuy nhiên mức thu nhập còn chưa ổn định; hơn 60% hộcho rằng chi tiêu của họvẫn còn phải chi trảbằng các nguồn khác. Bài viết cũng tiến hành phân tích các chính sách tài chính hiện đang được áp dụng đểhỗtrợphát triển sinh kếcho hộnghèo, đánh giá mức độhiệu quảcủa các chính sách này cũng như đưa ra những hạn chếcủa chính sách thông qua các cuộc phỏng vấn sâu và đềxuất các giải pháp
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.