Nghiên cứu nhân chồi cây xạ đen bằng phương pháp in vitro /Phạm Thị Mỹ Trâm...,Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một, Số 3(42)-2019, tr.57-64

Cây xạ đen [Ehretia asperula Zoll. et Mor] thuộc họ Boraginaceae là cây thảo dược có tác dụng hữu hiệu trong việc điều trị mụn nhọt, tiêu viêm, giải độc và được nghiên cứu nhiều về thành phần hoá học cũng như hoạt chất có khả năng kháng sự phân chia tế bào ung thư. Việc nhân giống cây xạ đen là cần thiết nhằm mục đích bảo tồn giống và làm nguyên liệu cho ngành dược học. Trong nghiên cứu này, sự tạo chồi từ đoạn chồi nách của cây xạ đen trồng ngoài vườn được nuôi cấy trên môi trường MS. Qua một số thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.