Nghiên cứu tỉ lệ phối trộn giữa phân bò và lục bình để nuôi trùn quế và sử dụng trùn quế tươi làm thức ăn cho gà ri/Lữ Trọng Bắc, Phạm Thị Mỹ Trâm

Trùn quế(Perionyx excavatus) từ lâu đã được ứng dụng trong việc tạo phân hữu cơ và làm thức ăn giàu dinh dưỡng cho gia súc, gia cầm, thủy hải sản...Lục bình (Eichhornia crassipes) một loại hợp chất hữu cơ giàu dinh dưỡng có thể được sử dụng để nuôi trùn quế, giúp giảm chi phí khi mua phân bò. Bên cạnh đó còn giải quyết vấn nạn lục bình trên các con sông lớn ở nước ta hiện nay.Bài nghiên cứu này tìm hiểu tỉ lệ phối trộn giữa phân bò và lục bình để xem xét khả năng sinh trưởng của trùn quế vớicác tỉ lệ phối trộn thức ăn khác nhau.Kết quả cho thấy, sau thời gian 4 tuần, khối lượng trùn thu hoạch ở nghiêm thức có tỉ lệ 162440 lục bình: phân bò =4 : 6là lớn nhất (65,75 g).Tiếp đó, chúng tôi khảo sát ảnh hưởng của việc sửdụng trùn quếlàm thức ăn cho gà ri (2-5 tuần tuổi). Kết quả cho thấy trọng lượng gà tăng lên cao nhất (275,23 g) ở nghiệm thức cho ăn 100 trùn quế sau 3 tuần nuôi.Và lượng thức ăn bổsung phù hợp cho gà (5-7 tuần tuổi) là60g/con/ngày

Từ khóa: Trùn quế;Lục bình;Phân bò;Gà ri

7 p hien 31/05/2017 39 2

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.