Phương pháp proper generalized decomposition cho bài toán tấm mỏng chịu uốn/Lê Quốc Cường, Nguyễn Bá Duy, Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một, Số 1(32)-2017

Trong bài báo này, chúng tôi trình bàyphương pháp Proper Generalized Decomposition (PGD) đểgiải quyết bài toán tấm mỏng chịu uốntrong không gian hai chiều. Phương pháp PGD được áp dụng đểđưa bài toán hai chiều thành chuỗi các bài toán một chiều. Sau đó, mỗi bài toán một chiềuđược giải bằng phương pháp sai phân hữu hạn. Kết quảmô phỏng sốđược áp dụng cho bài toántấm mỏng chịu uốn với các điều kiện biên khác nhau.Các kết quảtính toán sẽđược so sánh với lời giải giải tích.

Từ khóa: Giảm bậc mô hình; Tấm chịu uốn

7 p hien 30/05/2017 44 1

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.