Thiết kế, chế tạo mô hình đo và kiểm chứng số reynolds /Trần Thị Vinh, Ngô Bảo, Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một, Số 3(42)-2019, tr.111-118

Bài báo trình bày cách thiết kế và chế tạo mô hình đo số Reynolds có xét tới dòng chảy của chất lỏng qua ống đặt thẳng đứng. Mô hình này dùng giảng dạy cho sinh viên ngành Xây dựng, trường Đại học Thủ Dầu Một. Nhờ mô hình này mà sinh viên thực hành, hiểu và kiểm chứng lại được thí nghiệm “Trạng thái chảy của chất lỏng” do nhà bác học Osborne Reynolds (1842 – 1912) thực hiện vào năm 1883. Số Reynolds có ứng dụng nhiều trong kỹ thuật, nhưng lại là một khái niệm khó hiểu. Vì vậy, Nhóm tác giả bài viết này mới nghĩ ra một thiết bị đo và kiểm chứng lại số Reynolds, nhằm giúp sinh viên dễ hiểu hơn khi học môn “Cơ học lưu chất”.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.