Thiết kế mô hình kết hợp cần trục tháp và vận thăng xây dựng/Ngô Bảo, Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một,, Số 1(32)-2017

Bài viết này trình bày vềtính cần thiết,ý tưởng thiết kếvà mục tiêu cần đạt tới để chế tạo ra mô hình thu nhỏ của cần trục tháp kết hợp với vận thăng phục vụ giảng dạy ở Khoa Xây dựng, Trường Đại học Đại học Thủ Dầu Một. Kết quả đạt được là có một phương án hợp lý để chế tạo mô hình thực tế,giúp ích trong giảng dạy và học tập nhiều môn học thuộc chuyên ngành xây dựng, đặc biệt là các môn thực hành.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.