THIẾT KẾ PHÒNG GIỮ XE DƯỚI LÒNG ĐẤT /NGÔ BẢO, TẠP CHÍ ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT, SỐ2(41),2019,TR.112-117

Bài báo trình bày về cách thiết kế một phòng giữ xe máy dưới lòngđất của một hộ gia đình. Trong phòng này có đủ các bộ phậncho ta thực hiện thao tác đưaxe vào và lấy xe ra tiện lợi. Phòng giữ xe máy dưới lòngđất giải quyết tình huống nhà ở quá chật, không đủ chỗ để xe. Vì thế bắt buộc ta phải nghĩ cách xây dựng một căn phòng để giữ xe dưới lòng đất, dành không gian trên sàn nhà cho con người sinh hoạt
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.