TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC MÔN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIẾNG VIỆT CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TIỂU HỌC/Võ Thị Ngọc Trâm, Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số 2 – 2011, tr.9-16

Phương pháp dạy học Tiếng Việt là học phần rất quan trọng trong chương trình đào tạo sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học bậc cao đẳng, nó cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lí luận dạy học bộ môn. Các kiến thức của học phần này vừa mang tính lí thuyết lại vừa mang tính kinh nghiệm và thực hành. Trong xu thế đổi mới phương pháp dạy học ở đại học hiện nay, đặc biệt là việc áp dụng đào tạo theo tín chỉ thì việc hướng dẫn, tổ chức các hoạt động để sinh viên tự học, tự nghiên cứu trong giảng dạy học phần này là điều rất cần thiết.