Về những chuyến công vụ ở Hoàng Sa và Trường Sa thời Minh Mệnh (1833-1838) /Hà Minh Hồng, Ngụy Ngọc Thủy, Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số 4(39),2018, tr.102-112

Từ“Tuyển tập các châu bản triều Nguyễn vềthực thi chủquyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”,kết hợp với“Đại Nam thực lục”và “Khâm định Đại Nam hội điển sựlệ”,dựng lại thành phần và nhiệm vụcủa đoàn thuyền do vua và tỉnh tuyển chọn đểtham gia chuyến công vụvãng thám xứ/quần đảoHoàng Sa thời Minh Mệnh (1833-1838). Thành phần tham gia đoàn thuyềngồm cảquan binh triều đình và dân địa phương vùng cửa biển Sa Kỳvà Cù Lao Ré (đảo Lý Sơn) thuộctỉnh Quảng Ngãi, có thểcó thêm dân phu, dân thuyền của tỉnh Bình Định.Theo lệnh của vua, từng viên quan binhsẽphụtrách nhiệm vụkhác nhaunhư cắm mốc giới, đo đạc, khảo sát, vẽbản đồ,dựng miếu, dựng bia đá, xây bình phong vàtrồng cây, ghi nhật ký thời tiết, khí tượng, thủy văncủa chuyến đi và trong thời gian lưu trú trên đảo
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.