Xác định hàm lượng nitrat và nitrit trong một số loại rau quả ở thành phổ Thủ Dầu Một/Lê Thị Huỳnh Như, Thủy Châu Tờ, Nguyễn Thị Lợi, Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, Số 3(28) - 2016

Bài báo trình bày kết quả xá định hàm lượng nitrat và nitrit trong 50 mẫu rau quả bao gồm bắp cải, cà chua, dua leo, hành lá và xà lách (10 mẫu mỗi loại) lấy từ các chợ Phú Hòa (25 mẫu), Phú Mỹ (25 mẫu) thành phố Thủ Dầu Một năm 2015. Kết quả cho thấy Nitrat và nitrit đều phát hiện trong các mẫu rau quả, hàm lượng nitrat trong accs mẫu cà chua, dưa leo, hành lá và xà lách đều thấp hơn mức tối đa cho phép đối với rau an toàn được quy định bởi tổ chức y tế thế giới(WHO), riêng mẫu bắp cải 40%số mẫu (4/10) có hàm lượng ntrat vượt quá ngưỡng an toàn.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.