Đạp lên thử thách bước tới thành công - Bài 14: Tự đánh giá năng lực cá nhân

Video "Tự đánh giá năng lực bản thân" trong khóa học Online "Đạp lên thử thách bước tới thành công" của tác giả Tuệ Nghi là những trải lòng, kinh nghiệm kinh doanh khách sạn, nắm bắt thị trường du lịch cũng thời cơ kinh doanh, để trả lời câu hỏi "Vì sao tôi có thể thành công?".Mời các bạn cùng lắng nghe phần chia sẻ.