3000+ bài tập trắc nghiệm Hóa học theo 4 mức độ vận dụng (Có đáp án và giải chi tiết)

Tuyển tập 3000+ bài tập trắc nghiệm Hóa học theo 4 mức độ vận dụng (Có đáp án và giải chi tiết) gồm 19 chuyên đề bao trọn tất cả kiến thức Hóa học THPT được trình bày một các khoa học, đầy đủ và chi tiết nhằm giúp các em từng bước làm chủ môn hóa học và làm quen với các dạng bài thi, cũng như cách ra đề thi mới, đây là cơ sở để các em tổng ôn toàn diễn kiến thức Hóa học, nhằm chuẩn bị kiến thức tốt nhất, nắm chắc các chủ đề trọng tâm, giải quyết nhanh các dạng bài hóa trắc nghiệm, đạt điểm cao nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia tới đây.