Bài giảng Quá trình hiện đại hóa Văn học quốc ngữ Việt Nam - PGS.TS. Nguyễn Thành Thi

Bài giảng Quá trình hiện đại hóa Văn học quốc ngữ Việt Nam do PGS.TS. Nguyễn Thành Thi biên soạn trình bày về tổng quan, những cuộc cách tân quan trọng trong Văn học quốc ngữ Việt Nam, tương tác các thể loại trong hiện đại hóa Văn học. Mời các bạn tham khảo.