Chủ tịch Hồ Chí Minh với Phật giáo

Bài viết Chủ tịch Hồ Chí Minh với Phật giáo trình bày các nội dung đề cập đến sự quan tâm và tình cảm của Người đối với Phật giáo Việt Nam những năm 1945 -1969,... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.