Đặc khảo về đảo Phú Quý

Bài viết khảo tả về tài nguyên thiên nhiên và các hoạt động kinh tế của người dân đảo Phú Quý trên các lĩnh vực ngư nghiệp, nông nghiệp và các nghề thủ công vào những năm 1970. Dưới ngòi bút sinh động và xác thực theo phong cách địa chí, tác giả đã giúp người đọc hiểu biết thêm về cuộc sống vất vả của những người dân ở một hải đảo có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú nhưng cũng nhiều thử thách khắc nghiệt giữa biển Đông mênh mông.