Du lịch sinh thái tại thị xã Tân Châu, An Giang: Tiềm năng và thực trạng /Nguyễn Thị Vân Hạnh, Tạp chí khoa học Đại học Thủ Dầu Một, Số 5(54)-2021, Tr.51-61.

Với những lợi ích to lớn có thể đem lại cho tất cả các bên liên quan, du lịch sinh thái (DLST) đã và đang trở thành xu thế tất yếu trên phạm vi toàn cầu cũng như ở từng quốc gia, địa phương. Thị xã Tân Châu sở hữu nhiều tiềm năng phát triển DLST nhưng còn ít được biết đến so với nhiều địa phương khác trong tỉnh An Giang. Bài viết này hướng tới việc đánh giá tiềm năng DLST tại Tân Châu cũng như xem xét thực trạng khai thác loại hình du lịch này tại địa phương, trên cơ sở đó có những đề xuất giúp các nhà quản lý tại địa phương có hướng đi tốt hơn và hiệu quả hơn trong khai thác DLST tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Kết quả nghiên cứu cho thấy mặc dù sở hữu nhiều tiềm năng nhưng hoạt động khai thác DLST tại Tân Châu còn chưa hiệu quả. Chính quyền và cộng đồng địa phương đã có những quan tâm và định hướng nhất định cho việc phát triển loại hình du lịch này trong tương lai.

Từ khóa: Du lịch sinh thái; Tài nguyên; Tiềm năng

11 p hien 30/11/2021 48 0