Ebook Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán: Phần 1 /TS. Hà Xuân Thạch (chủ biên); TS. Trần Phước, TS. Võ Khắc Tường

Gồm 9 chương: Tổng quan về kế toán; bảng cân đối kế toán và bảng kết quả hoạt động kinh doanh; tài khoản kế toán; kế toán kép (ghi sổ kép); tính toán các đối tượng kế toán, chứng cứ kế toán và kiểm kê; kế toán quá trình sản xuất kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp; sổ kế toán, hình thức tổ chức sổ kế toán và báo cáo tài chính; tổ chức công tác kế toán và báo cáo tài chính; một số bài tập tổng hợp dành cho bạn đọc; phụ lục tóm lược văn bản chế độ kiểm toán Việt Nam (QĐ 15/2006/BTC). Phần 1 này gồm từ chương 1 đến chương 5. (Bạn đọc có thể tìm đọc và sử dụng tài liệu dạng giấy tại Thư viện Trường ĐH Thủ Dầu Một. Phòng A3.201, kí hiệu xếp giá: 657.076 H11).
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.