Ebook Cách dùng hư từ tiếng Việt hiện đại

Ebook Cách dùng hư từ tiếng Việt hiện đại gồm có nhiều từ mới giúp các bạn có thể tra cứu nhanh chóng và vận dụng một cách chính xác. Các từ vựng được bổ sung cập nhật đầy đủ. Các từ được giải thích dễ hiểu kèm theo rất nhiều thí dụ minh họa có ghi rõ xuất xứ cho mỗi trường hợp sử dụng. Đây là loại từ công cụ - ngữ pháp rất quan trọng mà người học phải nắm vững nếu muốn đọc hiểu và dịch được tiếng Việt.