Ebook Giá trị di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay: Phần 2 - PGS.TS. Bùi Đình Phong

Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách "Giá trị di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay" với các bài viết như: Chủ tịch Hồ Chí Minh với Xuân Canh Dần 1950; Bác Hồ - cảm nhận mùa xuân, ngày Tết; Chống tham ô, quan liêu, lãng phí là một cuộc cách mạng;... Mời bạn đọc tham khảo.