Ebook Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho trẻ mầm non: Phần 1 /$cPGS. TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, TS. Đinh Thị Kim Thoa, ThS. Phan Thị Thảo Hương

Trẻ em là giai đoạn học, tiếp thu, lĩnh hội những giá trị sống để phát triển nhân cách, do đó cần giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho trẻ để trẻ có nhận thức đúng và có kinh nghiệm trong cuộc sống, biết những điều nên làm và không nên làm,… Mời bạn đọc cùng tham khảo phần 1 của cuốn sách “Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho trẻ mầm non” sau đây. Trong phần này sẽ trình bày về đặc điểm phát triển tâm lý trẻ mầm non và giáo dục giá trị sống cho trẻ mầm non. (Bạn đọc có thể tìm đọc và sử dụng tài liệu dạng giấy (năm 20012) tại Thư viện Trường ĐH Thủ Dầu Một. Phòng A3.205, kí hiệu xếp giá:372.21 NG527).
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)