Ebook Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn - NXB Hà Nội

Ebook "Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn" được biên soạn nhằm giới thiệu bạn đọc những hiểu biết cơ bản về quần thể kiến trúc di tích lịch sử văn hóa Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn, cũng như giới thiệu biểu tượng của nền văn hiến ngàn năm của thủ đô và cả của đất Việt.