Ebook Học đánh máy chữ, máy vi tính bằng phương pháp 10 ngón: Phần 1 - NXB Giáo dục

Mời các bạn tham khảo Ebook Học đánh máy chữ, máy vi tính bằng phương pháp 10 ngón: Phần 1 để nắm bắt những kiến thức về cách đánh máy chữ bằng phương pháp 10 ngón. Bằng việc hướng dẫn cụ thể và kèm theo hình minh họa cuốn sách sẽ giúp các bạn nắm bắt tốt hơn những kiến thức này.