Ebook Kết cấu màng mỏng: Phần 1 /$cKS. Trần Tuấn Sơn

Ebook Kết cấu màng mỏng: Phần 1 do KS. Trần Tuấn Sơn biên soạn nhằm giúp các bạn nắm những kiến thức về cấu tạo và tính năng của vật liệu màng mỏng; lý thuyết tính toán kết cấu màng mỏng. (Bạn đọc có thể tìm đọc và sử dụng tài liệu dạng giấy (xuất bản năm 2014) tại Thư viện Trường ĐH Thủ Dầu Một. Phòng A3.201, kí hiệu xếp giá: 620.199 TR121).
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.