Ebook Kỹ thuật di truyền và ứng dụng: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 của tài liệu Kỹ thuật di truyền và ứng dụng, phần 2 sẽ cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên lý ứng dụng kỹ thuật di truyền, các lĩnh vực ứng dụng kỹ thuật di truyền. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.