Ebook Lắp đặt sửa chữa và nâng cấp máy tính Pentium III: Phần 1 - TS. Trần Văn Tư, KS. Nguyễn Ngọc Tuấn

Ebook Lắp đặt sửa chữa và nâng cấp máy tính Pentium III: Phần 1 giới thiệu tới các bạn về các thành phần của máy vi tính (bo mạch chủ, bộ xử lý trung tâm, bộ nhớ, ổ đĩa, sao chép dự phòng, CD-ROM and DVD). Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những ngành có liên quan.