Ebook Lý thuyết và thực hành kế toán quản trị doanh nghiệp: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 "Lý thuyết và thực hành kế toán quản trị doanh nghiệp" gồm các nội dung: Các bài thực hành kế toán quản trị trong doanh nghiệp. Cuối cuốn sách có phần phụ lục các quy định của nhà nước đối với lĩnh vực kế toán quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo.