Ebook Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp (Tập 1) : Phần 1 - TS. Hà Văn Hội

Ebook Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp (Tập 1): Phần 1 Những vấn đề chung về Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp, gồm có 3 chương cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Khái quát về quản trị nhân lực; Doanh nghiệp với chức năng quản trị nhân lực; Quản trị nhóm và hành vi tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo!