Ebook Sơ lược lịch sử giáo dục Việt Nam và một số nước trên thế giới: Phần 1 /$cNguyễn Thị Thái, Huỳnh Thị Mai Phương, Nguyễn Quang Kính, Andrea Gallina, Eberhard Kobler, Trần Phước Lĩnh; Nguyễn Tiến Cương biên dịch

Ebook "Sơ lược lịch sử giáo dục Việt Nam và một số nước trên thế giới: Phần 1" giới thiệu tới người đọc sơ lược lịch sử giáo dục Việt Nam qua các thời kỳ. Sơ lược quá trình phát triển và cải cách giáo dục của một số nước ở khu vực Châu Á như: Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Nhật Bản. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết. (Bạn đọc có thể tìm đọc và sử dụng tài liệu dạng giấy tại Thư viện Trường ĐH Thủ Dầu Một. Phòng A3.201, kí hiệu xếp giá: 371.2 NG527).
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.