Ebook Tâm lý học phát triển /Vũ Thị Nho

Nội dung cuốn sách tổng hợp, hệ thống, khái quát những vấn đề về sự vận động, biến đổi, phát triển tâm lý của con người theo các giai đoạn lứa tuổi khác nhau. Trên cơ sở đó tìm ra những đặc thù của sự phát triển tâm lý con người. (Bạn đọc có thể tìm đọc và sử dụng tài liệu dạng giấy tại Thư viện Trường ĐH Thủ Dầu Một. Phòng A3.201, kí hiệu xếp giá: 155 V500).
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)