Ebook Tâm lý học xã hội /Trần Quốc Thành, Nguyễn Đức Sơn

Ebook "Tâm lý học xã hội" trình bày các nội dung sau: tâm lý học xã hội là một khoa học, các quy luật và cơ chế tâm lý xã hội, nhóm xã hội, một số vấn đề tâm lý xã hội của tập thể, ảnh hưởng xã hội-định kiến xã hội và sự xâm kích, nhân cách trong tâm lý học xã hội. (Bạn đọc có thể tìm đọc và sử dụng tài liệu dạng giấy tại Thư viện Trường ĐH Thủ Dầu Một. Phòng A3.201, kí hiệu xếp giá: 150 TR121).
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)