Ebook Tập viết chữ Hán: Phần 1 - ThS. Trần Thị Thanh Liêm

Ebook Tập viết chữ Hán: Phần 1 do ThS. Trần Thị Thanh Liêm biên soạn nhằm giúp các bạn nhanh chóng nắm bắt những kiến thức về cách viết chữ Hán, khắc phục được những khó khăn lớn khi học tiếng Hán nói chung và viết chữ Hán nói riêng. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành tiếng Trung và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.
  • Nguyễn Thịnh Vượng

    Có file hương dân giao tiêp tiêng hoa không moi ngươi ?

    Cách đây 8 năm


ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)