Ebook Toán rời rạc - GS. Nguyễn Hữu Anh

Toán rời rạc là môn bắt buộc cho ngành Công nghệ thông tin, tài liệu Toán rời rạc sau đây cung cấp cho các bạn những kiến thức về: cơ sở Logic, nguyên lý đếm, đại số tuyến tính, xác suất thống kê. Mời các bạn tham khảo.