Ebook Tuyển tập công trình nghiên cứu bảo vệ thực vật 1996 - 2000: Phần 1 - NXB Nông nghiệp

Ebook "Tuyển tập công trình nghiên cứu bảo vệ thực vật 1996 - 2000" là tuyển tập thứ 5 và cũng là tuyển tập cuối cùng của thế kỷ XX mà Viện Bảo vệ thực vật ấn hành. Những bài viết trong ebook này được chọn lọc từ những công trình nghiên cứu có giá trị khoa học trong giai đoạn 1996 đến 2000. Sách được chia làm 2 phần. Phần 1 tập trung giới thiệu: Kết quả nghiên cứu sâu, bệnh, cỏ dại hại cây lương thực, cây lương thực, cây ăn quả,... Mời bạn đọc tham khảo.